Trwa ładowanie...
bDAHtRxN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów541777830638
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-130104-27-3 232
Zysk (strata) brutto-18662-60-3 277
Zysk (strata) netto-18662-60-3 248
Przepływy netto-1439651-177
Przepływy netto z działalności operacyjnej31-254125-1 289
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej38-60143-1 328
Przepływy netto z działalności finansowej-212951-1172 440
Aktywa razem12 16812 59412 71712 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 88811 12910 34010 629
Zobowiązania długoterminowe6 2554 9305 6184 725
Zobowiązania krótkoterminowe2 6346 1994 7215 905
Kapitał własny3 2791 4652 3771 463
Kapitał zakładowy581410410410
Liczba akcji (tys. szt.)5 812,004 097,004 097,004 097,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,560,360,580,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,01-0,01-0,79
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 7988 5275 1163 388
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 6771 140507262
Zysk (strata) brutto-4 868992403194
Zysk (strata) netto-4 607731299160
Przepływy netto1736-1-9
Przepływy netto z działalności operacyjnej-454-212-82-715
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 651-227287-2 914
Przepływy netto z działalności finansowej6 122475-2053 620
Aktywa razem12 09210 0127 0695 614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 6293 9342 5942 046
Zobowiązania długoterminowe4 7251 3351 045722
Zobowiązania krótkoterminowe5 9052 6001 5501 324
Kapitał własny1 4636 0784 4753 568
Kapitał zakładowy4104103 1972 348
Liczba akcji (tys. szt.)4 097,004 097,004 097,004 097,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,361,481,090,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,120,180,070,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDAHtRyv