Trwa ładowanie...
bDKgffIR

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów299541777830
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-672-130104-27
Zysk (strata) brutto-696-18662-60
Zysk (strata) netto-696-18662-60
Przepływy netto-21-1439651
Przepływy netto z działalności operacyjnej-65531-254125
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 34338-60143
Przepływy netto z działalności finansowej1 977-212951-117
Aktywa razem13 09412 16812 59412 717
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 5108 88811 12910 340
Zobowiązania długoterminowe6 2096 2554 9305 618
Zobowiązania krótkoterminowe4 3022 6346 1994 721
Kapitał własny2 5843 2791 4652 377
Kapitał zakładowy581581410410
Liczba akcji (tys. szt.)5 812,005 812,004 097,004 097,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,450,560,360,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,12-0,030,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 4466 7988 5275 116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-725-4 6771 140507
Zysk (strata) brutto-880-4 868992403
Zysk (strata) netto-880-4 607731299
Przepływy netto-171736-1
Przepływy netto z działalności operacyjnej-753-454-212-82
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 863-5 651-227287
Przepływy netto z działalności finansowej2 6006 122475-205
Aktywa razem13 09412 09210 0127 069
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 51010 6293 9342 594
Zobowiązania długoterminowe6 2094 7251 3351 045
Zobowiązania krótkoterminowe4 3025 9052 6001 550
Kapitał własny2 5841 4636 0784 475
Kapitał zakładowy5814104103 197
Liczba akcji (tys. szt.)5 812,004 097,004 097,004 097,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,450,361,481,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-1,120,180,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDKgffJz