Trwa ładowanie...
bDJeQVed

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-136-130-15315 620
Zysk (strata) brutto-136-130-15242 067
Zysk (strata) netto-136-130-15242 338
Przepływy netto-120-152-138-2 825
Przepływy netto z działalności operacyjnej-120-150-139-5 916
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00120 524
Przepływy netto z działalności finansowej0-20-17 433
Aktywa razem348491634803
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania787083100
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe787083100
Kapitał własny270421551703
Kapitał zakładowy47 72047 72047 72047 720
Liczba akcji (tys. szt.)4 772,044 772,044 772,044 772,04
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,060,090,120,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,03-0,038,87
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9395128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 644-1 747-696-1 396
Zysk (strata) brutto38 822-6 390-5 326-4 731
Zysk (strata) netto40 105-4 955-13 886-3 206
Przepływy netto-2 0552 057-5-207
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 1482 039-38-471
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej20 5591833264
Przepływy netto z działalności finansowej-17 466000
Aktywa razem63423 92421 72731 697
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8363 47856 61352 427
Zobowiązania długoterminowe0111
Zobowiązania krótkoterminowe8363 47756 61252 426
Kapitał własny551-39 554-34 886-20 730
Kapitał zakładowy47 72047 72047 72047 720
Liczba akcji (tys. szt.)4 772,044 772,044 772,044 772,04
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,12-8,29-7,31-4,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,40-1,04-2,91-0,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDJeQVeL