Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 58112 0627 9537 720
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9992 9371 089780
Zysk (strata) brutto9622 9971 063810
Zysk (strata) netto7072 452843689
Przepływy netto159-96700-832
Przepływy netto z działalności operacyjnej6823 01293211
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-152-208-201-757
Przepływy netto z działalności finansowej-371-2 900-30-86
Aktywa razem20 44520 28618 16417 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 0158 5635 9935 985
Zobowiązania długoterminowe8281 2601 3901 364
Zobowiązania krótkoterminowe7 1877 3034 6034 620
Kapitał własny12 43011 72312 17111 328
Kapitał zakładowy1 0001 0001 0001 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 000,001 000,001 000,001 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,4311,7212,1711,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,712,450,840,69
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 71131 90526 445
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 6763 8374 259
Zysk (strata) brutto4 7194 0024 319
Zysk (strata) netto3 8273 0903 532
Przepływy netto141 716-673
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 5344 6961 483
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-956-156-300
Przepływy netto z działalności finansowej-2 565-2 825-1 856
Aktywa razem17 34614 09912 245
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0144 4933 430
Zobowiązania długoterminowe1 3441 331967
Zobowiązania krótkoterminowe4 6703 1632 463
Kapitał własny11 3329 6058 816
Kapitał zakładowy1 0001 0001 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 000,001 000,001 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,339,618,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,833,093,53
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)