Trwa ładowanie...
bFgfOejp
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 9537 7206 328
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 089780406
Zysk (strata) brutto1 063810396
Zysk (strata) netto843689286
Przepływy netto700-847929
Przepływy netto z działalności operacyjnej932-71 216
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-201-755-103
Przepływy netto z działalności finansowej-30-86-184
Aktywa razem18 16417 34616 301
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 9936 0145 658
Zobowiązania długoterminowe1 3901 344847
Zobowiązania krótkoterminowe4 6034 6704 812
Kapitał własny12 17111 33210 643
Kapitał zakładowy1 0001 0001 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 000,001 000,001 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,1711,3310,64
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,840,690,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 71131 90526 445
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 6763 8374 259
Zysk (strata) brutto4 7194 0024 319
Zysk (strata) netto3 8273 0903 532
Przepływy netto141 716-673
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 5344 6961 483
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-956-156-300
Przepływy netto z działalności finansowej-2 565-2 825-1 856
Aktywa razem17 34614 09912 245
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0144 4933 430
Zobowiązania długoterminowe1 3441 331967
Zobowiązania krótkoterminowe4 6703 1632 463
Kapitał własny11 3329 6058 816
Kapitał zakładowy1 0001 0001 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 000,001 000,001 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,339,618,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,833,093,53
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bFgfOejX