Trwa ładowanie...
bDIUqbkR

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 9011 5401 523
Zysk (strata) z działalności operacyjnej130209399
Zysk (strata) brutto100185368
Zysk (strata) netto217177239
Przepływy netto73-300752
Przepływy netto z działalności operacyjnej198-163704
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-780
Przepływy netto z działalności finansowej-125-5948
Aktywa razem17 23216 79315 273
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 1747 9438 179
Zobowiązania długoterminowe1 4011 4651 493
Zobowiązania krótkoterminowe6 7736 4786 686
Kapitał własny9 0588 8497 094
Kapitał zakładowy4 8204 8203 261
Liczba akcji (tys. szt.)48 197,8048 197,8032 321,23
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,190,180,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 4986 0335 105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej667812507
Zysk (strata) brutto553316331
Zysk (strata) netto534232276
Przepływy netto366164-786
Przepływy netto z działalności operacyjnej1981 7961 792
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-137-1 246-2 995
Przepływy netto z działalności finansowej305-386417
Aktywa razem17 23215 21613 926
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 1748 2517 256
Zobowiązania długoterminowe1 4011 4974 842
Zobowiązania krótkoterminowe6 7736 7552 414
Kapitał własny9 0586 9656 670
Kapitał zakładowy4 8203 2613 232
Liczba akcji (tys. szt.)48 197,8032 321,2332 321,23
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,190,210,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDIUqblz