Trwa ładowanie...
bEUnvvnV
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Składka na udziale własnym5 855 0005 831 0005 686 0005 707 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych-277 000105 000172 000-37 000
Przychody z lokat635 000269 000325 000121 000
Zysk strata z działalności operacyjnej1 847 0001 774 0001 632 0001 380 000
Zysk (strata) brutto1 844 0001 772 0001 626 0001 382 000
Zysk (strata) netto759 000774 000897 000721 000
Przepływy netto-888 000-237 0003 241 000-877 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 017 000-1 232 0006 029 000-242 000
Przepływy netto działalności inwestycyjnej-3 044 0002 585 000-265 000-1 501 000
Przepływy netto z działalności finansowej1 139 000-1 590 000-2 523 000866 000
Aktywa razem396 433 000391 342 000395 418 000378 974 000
Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów
inne zobowiązania
Kapitał własny17 440 00016 916 00019 374 00018 777 000
Kapitał zakładowy86 00086 00086 00086 000
Liczba akcji (tys. szt.)863 523,00863 523,00863 523,00863 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,2019,5922,4421,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,880,901,040,83
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Przewidywany zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20202019
Składka na udziale własnym23 024 00023 090 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych-1 776 00011 340 000
Przychody z lokat1 727 0001 565 000
Zysk strata z działalności operacyjnej4 058 0007 084 000
Zysk (strata) brutto4 058 0007 080 000
Zysk (strata) netto1 912 0003 295 000
Przepływy netto-29 000-9 292 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej28 579 0001 048 000
Przepływy netto działalności inwestycyjnej-27 627 000-4 853 000
Przepływy netto z działalności finansowej-981 000-5 487 000
Aktywa razem378 974 000343 340 000
Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów
inne zobowiązania
Kapitał własny18 777 00016 169 000
Kapitał zakładowy86 00086 000
Liczba akcji (tys. szt.)863 523,00863 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,7518,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,213,82
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Przewidywany zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEUnvvoD