Trwa ładowanie...
bEqQRGGJ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 53574 11667 85376 486
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 2357 5919 45312 181
Zysk (strata) brutto9 4039 8249 70410 047
Zysk (strata) netto6 8467 1647 9147 979
Przepływy netto-21 415-6 231-15 44418 701
Przepływy netto z działalności operacyjnej-18 56917 9887 4049 705
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 943-3 212-3 579-5 598
Przepływy netto z działalności finansowej1 097-21 007-19 26914 594
Aktywa razem451 812430 695439 387461 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania136 401123 588140 672166 316
Zobowiązania długoterminowe55 84858 06253 75053 194
Zobowiązania krótkoterminowe80 55365 52686 922113 122
Kapitał własny315 411307 107298 715295 252
Kapitał zakładowy15 64915 64915 64915 649
Liczba akcji (tys. szt.)6 259,636 259,636 259,636 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)50,3949,0647,7247,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,091,141,261,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów297 673329 192363 588275 023
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 06334 58750 53521 657
Zysk (strata) brutto35 57834 43543 82414 394
Zysk (strata) netto27 55927 36726 76511 172
Przepływy netto3 4732 63018 331-177
Przepływy netto z działalności operacyjnej55 06763 61224 7048 482
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-14 867-16 146-7 106-5 267
Przepływy netto z działalności finansowej-36 727-44 836733-3 392
Aktywa razem430 695441 149460 877474 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania123 588160 144203 387173 301
Zobowiązania długoterminowe58 06265 79485 46288 711
Zobowiązania krótkoterminowe65 52694 259117 92584 590
Kapitał własny307 107281 005257 490301 498
Kapitał zakładowy15 64915 64915 64917 532
Liczba akcji (tys. szt.)6 259,636 259,636 259,637 012,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)49,0644,8941,1342,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,404,374,281,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEqQRGHr