Trwa ładowanie...
bEimdwth

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 53574 11665 73376 486
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 2357 5918 70612 181
Zysk (strata) brutto9 4039 8248 94710 047
Zysk (strata) netto6 8467 1647 1667 979
Przepływy netto-21 415-6 231-15 62218 701
Przepływy netto z działalności operacyjnej-18 56917 9887 5119 705
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 943-3 212-4 048-5 598
Przepływy netto z działalności finansowej1 097-21 007-19 08514 594
Aktywa razem451 812430 695438 995461 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania136 401123 588138 661166 316
Zobowiązania długoterminowe55 84858 06253 90753 194
Zobowiązania krótkoterminowe80 55365 52684 754113 122
Kapitał własny315 411307 107300 334295 252
Kapitał zakładowy15 64915 64915 64915 649
Liczba akcji (tys. szt.)6 259,636 259,636 259,636 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)50,3949,0647,9847,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,091,141,151,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów297 673329 192363 588277 044
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 06334 58750 53522 278
Zysk (strata) brutto35 57834 43543 82414 842
Zysk (strata) netto27 55927 36726 76511 397
Przepływy netto3 4732 63018 331-226
Przepływy netto z działalności operacyjnej55 06763 61224 7048 521
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-14 867-16 146-7 106-4 711
Przepływy netto z działalności finansowej-36 727-44 836733-4 036
Aktywa razem430 695441 149460 877469 610
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania123 588160 144203 387175 999
Zobowiązania długoterminowe58 06265 79485 46286 053
Zobowiązania krótkoterminowe65 52694 259117 92589 946
Kapitał własny307 107281 005257 490293 611
Kapitał zakładowy15 64915 64915 64917 532
Liczba akcji (tys. szt.)6 259,636 259,636 259,637 012,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)49,0644,8941,1341,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,404,374,281,63
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEimdwtP