Trwa ładowanie...
bEUyYsYB
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 56540 13149 99660 948
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 748-1 6571 5082 680
Zysk (strata) brutto-1 980-1 0991 3212 213
Zysk (strata) netto-1 597-8931 0721 777
Przepływy netto980-6 088-22 6774 735
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 0871 2625 897737
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 7921 092-31 388-2 765
Przepływy netto z działalności finansowej-1 899-8 4422 8146 763
Aktywa razem129 513128 320145 537138 306
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 63951 58767 91261 753
Zobowiązania długoterminowe18 13119 36818 32119 664
Zobowiązania krótkoterminowe38 50832 21949 59142 089
Kapitał własny72 87476 73277 62576 553
Kapitał zakładowy665665665665
Liczba akcji (tys. szt.)6 650,006 650,006 650,006 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,9611,5411,6711,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,24-0,130,160,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 302192 288183 762184 674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 4568 68811 16210 876
Zysk (strata) brutto5 5908 69411 03511 184
Zysk (strata) netto4 5607 0108 8919 007
Przepływy netto16 977-10 87611 137-6 331
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 87017 01712 45012 334
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej154-13 306-11 479-8 416
Przepływy netto z działalności finansowej4 953-14 58710 166-10 249
Aktywa razem138 306130 195139 708120 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania61 75355 20967 34454 046
Zobowiązania długoterminowe19 66422 73921 81921 118
Zobowiązania krótkoterminowe42 08932 47045 52532 928
Kapitał własny76 55374 98672 36466 466
Kapitał zakładowy665665665665
Liczba akcji (tys. szt.)6 650,006 650,006 650,006 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,5111,2810,889,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,691,051,341,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEUyYsZj