Trwa ładowanie...
bErzadOt

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 99660 94841 72235 780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5082 6802 017220
Zysk (strata) brutto1 3212 2131 968216
Zysk (strata) netto1 0721 7771 616183
Przepływy netto-22 6774 735-7 39011 636
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 8977371 4733 826
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-31 388-2 765-42393
Przepływy netto z działalności finansowej2 8146 763-8 4407 717
Aktywa razem145 537138 306124 863129 332
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 91261 75350 08753 179
Zobowiązania długoterminowe18 32119 66421 09622 681
Zobowiązania krótkoterminowe49 59142 08928 99130 498
Kapitał własny77 62576 55374 77676 153
Kapitał zakładowy665665665665
Liczba akcji (tys. szt.)6 650,006 650,006 650,006 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,6711,5111,2411,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,160,270,240,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 302192 288183 762184 674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 4568 68811 16210 876
Zysk (strata) brutto5 5908 69411 03511 184
Zysk (strata) netto4 5607 0108 8919 007
Przepływy netto16 977-10 87611 137-6 331
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 87017 01712 45012 334
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej154-13 306-11 479-8 416
Przepływy netto z działalności finansowej4 953-14 58710 166-10 249
Aktywa razem138 306130 195139 708120 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania61 75355 20967 34454 046
Zobowiązania długoterminowe19 66422 73921 81921 118
Zobowiązania krótkoterminowe42 08932 47045 52532 928
Kapitał własny76 55374 98672 36466 466
Kapitał zakładowy665665665665
Liczba akcji (tys. szt.)6 650,006 650,006 650,006 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,5111,2810,889,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,691,051,341,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bErzadPb