Trwa ładowanie...
bFdFiFtx
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 69611 7814 7618 565
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 385-6 912-5 437-15 607
Zysk (strata) brutto-726-9 956-8 511-21 124
Zysk (strata) netto-528-8 186-8 192-29 130
Przepływy netto-3 1128 617-860-1 983
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 221-2 1363 7791 220
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16816-26-649
Przepływy netto z działalności finansowej-4 16510 737-4 613-2 554
Aktywa razem146 790159 898150 914158 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania243 786256 366238 402238 190
Zobowiązania długoterminowe92 055106 816108 080111 506
Zobowiązania krótkoterminowe151 731149 550130 322126 684
Kapitał własny-96 996-96 468-87 488-79 300
Kapitał zakładowy32 19932 19932 19932 199
Liczba akcji (tys. szt.)32 199,5132 199,5132 199,5132 199,51
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-3,01-3,00-2,72-2,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,25-0,25-0,91
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71 267159 428181 611187 074
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-34 486-2 1231 273-5 212
Zysk (strata) brutto-57 740-17 278-4 662-9 955
Zysk (strata) netto-63 200-15 093-4 682-9 215
Przepływy netto-5 914-4 1711 223-3 303
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 88446 04920 09414 636
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-285-4 996-7 311-6 927
Przepływy netto z działalności finansowej-20 513-45 224-11 560-11 012
Aktywa razem158 059271 314142 188131 717
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania234 297284 391140 013124 979
Zobowiązania długoterminowe110 024145 63233 69174 236
Zobowiązania krótkoterminowe124 273138 759106 32250 743
Kapitał własny-76 238-13 0772 1756 738
Kapitał zakładowy32 19932 19931 09930 666
Liczba akcji (tys. szt.)32 199,5132 199,5131 099,5130 666,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-2,37-0,410,070,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,96-0,47-0,15-0,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bFdFiFuf