Trwa ładowanie...
bDTGLqnF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22020Q12019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 9631 9305 9936 486
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-308-1 728-3042 723
Zysk (strata) brutto-149836-322 286
Zysk (strata) netto-149783-862 232
Przepływy netto33-175-83-458
Przepływy netto z działalności operacyjnej47-7 625-4463 446
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej07993 866-2 562
Przepływy netto z działalności finansowej-146 651-3 503-1 342
Aktywa razem91 57088 99199 58398 356
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania47 41344 41562 46655 626
Zobowiązania długoterminowe13 18913 18928 42828 398
Zobowiązania krótkoterminowe34 22431 22634 03827 228
Kapitał własny44 15744 57637 11742 730
Kapitał zakładowy8 2898 2891 1641 064
Liczba akcji (tys. szt.)18 937,2611 637,2611 637,2610 627,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,333,833,194,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,07-0,010,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 18722 80719 68817 806
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 0882 4652 2692 008
Zysk (strata) brutto-1 8142 32031 3256 740
Zysk (strata) netto-1 8142 10525 5905 465
Przepływy netto23-227335-871
Przepływy netto z działalności operacyjnej-619-6 690-3 049-2 019
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 26520 572-1 031-10 428
Przepływy netto z działalności finansowej5 908-14 1094 41611 576
Aktywa razem93 92389 77794 85356 104
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 67852 41359 82346 710
Zobowiązania długoterminowe18 61618 65935 78522 483
Zobowiązania krótkoterminowe34 06233 75424 03824 227
Kapitał własny41 24537 36535 0299 394
Kapitał zakładowy2 3001 1641 0641 042
Liczba akcji (tys. szt.)22 997,2611 637,2610 627,2610 419,46
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,793,213,300,90
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,080,182,410,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDTGLqon