Trwa ładowanie...
bDZAaTnp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów193 682211 384126 547125 497
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 25029 52217 22519 302
Zysk (strata) brutto25 07730 10113 31518 015
Zysk (strata) netto22 56724 42910 01513 507
Przepływy netto72 35216 08319 32252
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 71260 05817 266-8 012
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-58 327-78 376-11 155-6 083
Przepływy netto z działalności finansowej117 96734 40013 21114 147
Aktywa razem644 403338 176239 051204 707
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania541 763252 214178 379154 934
Zobowiązania długoterminowe223 70555 31260 80641 765
Zobowiązania krótkoterminowe318 058196 903117 573113 169
Kapitał własny102 64083 88858 60447 704
Kapitał zakładowy76 50776 50776 50776 507
Liczba akcji (tys. szt.)40 479,8840 479,8840 479,8840 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,542,071,451,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,560,600,250,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów657 110204 24961 72030 165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej93 29920 2604 3912 588
Zysk (strata) brutto86 50814 8902 7041 801
Zysk (strata) netto70 51711 6811 9901 292
Przepływy netto107 75621 0752 416-1 033
Przepływy netto z działalności operacyjnej81 9722 719-8 763-16 927
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-153 9413 6886 951645
Przepływy netto z działalności finansowej179 72514 6694 22815 249
Aktywa razem644 403142 12546 58733 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania541 763107 49630 33718 948
Zobowiązania długoterminowe223 70535 0774 27612 868
Zobowiązania krótkoterminowe318 05872 41926 0616 080
Kapitał własny102 64032 56116 25014 406
Kapitał zakładowy76 50776 50776 50776 507
Liczba akcji (tys. szt.)40 479,8840 479,8840 479,8840 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,540,800,400,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,740,290,050,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZAaTnX