Trwa ładowanie...
bEgnWRyZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q42017Q12016Q42016Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0480195443
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0128-150-285
Zysk (strata) brutto0-289-532-392
Zysk (strata) netto0-289-532-392
Przepływy netto0-11751
Przepływy netto z działalności operacyjnej025487-270
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-37-20975
Przepływy netto z działalności finansowej00-459-654
Aktywa razem7 2658 8698 6409 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4692 8112 6202 266
Zobowiązania długoterminowe272929485500
Zobowiązania krótkoterminowe1971 8812 1341 766
Kapitał własny6 7966 0596 0207 047
Kapitał zakładowy8 7088 7088 7088 708
Liczba akcji (tys. szt.)87 079,2987 079,2987 079,2987 079,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,080,070,070,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,00-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów01 4301 823892
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-137-330177207
Zysk (strata) brutto776-1 545-7981 362
Zysk (strata) netto776-1 545-8031 282
Przepływy netto-12471-53101
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 270228-10-113
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej89643-7 244-1 171
Przepływy netto z działalności finansowej250-2007 2011 385
Aktywa razem7 2658 64011 3245 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4692 6203 8125 022
Zobowiązania długoterminowe272485912884
Zobowiązania krótkoterminowe1972 1342 9004 138
Kapitał własny6 7966 0207 513170
Kapitał zakładowy8 7088 708510510
Liczba akcji (tys. szt.)87 079,2987 079,295 100,005 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,080,071,470,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,02-0,160,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgnWRzH