Trwa ładowanie...
bEaeJMut

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2014Q22014Q12013Q42013Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 6096 0616 6499 928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 335-1562921 089
Zysk (strata) brutto1 232-314285897
Zysk (strata) netto1 196-351150673
Przepływy netto-1 08421-92-19
Przepływy netto z działalności operacyjnej5-6571491 161
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-244-392-2 690-645
Przepływy netto z działalności finansowej-8451 0692 450-536
Aktywa razem40 75641 03241 03240 455
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 46822 12921 58921 352
Zobowiązania długoterminowe4 1443 9057 5394 981
Zobowiązania krótkoterminowe16 32418 22414 05016 370
Kapitał własny20 28818 90319 44319 104
Kapitał zakładowy16 23316 23316 23316 233
Liczba akcji (tys. szt.)20 291,5320 291,5320 291,5320 291,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,000,930,960,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-0,020,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201320122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 41732 68931 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8199610
Zysk (strata) brutto1 211624-617
Zysk (strata) netto974680-747
Przepływy netto1 019-1600
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 961-6170
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 699-2 1960
Przepływy netto z działalności finansowej7572 6530
Aktywa razem41 03235 51333 952
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 58917 04413 883
Zobowiązania długoterminowe7 5396 0084 238
Zobowiązania krótkoterminowe14 05011 0369 645
Kapitał własny19 44318 46918 392
Kapitał zakładowy16 23316 2330
Liczba akcji (tys. szt.)20 291,5320 291,5320 291,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,960,910,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,03-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEaeJMvb