Trwa ładowanie...
bEajiGxx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 9293 5112 6283 295
Zysk (strata) z działalności operacyjnej63360282400
Zysk (strata) brutto58336257374
Zysk (strata) netto31261206304
Przepływy netto21113462-463
Przepływy netto z działalności operacyjnej18532464-499
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-104-51011
Przepływy netto z działalności finansowej130153-40225
Aktywa razem6 0035 8445 5575 661
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 3243 1963 0633 373
Zobowiązania długoterminowe8889591 034674
Zobowiązania krótkoterminowe2 4362 2372 0292 698
Kapitał własny2 6792 6482 4942 288
Kapitał zakładowy179179179179
Liczba akcji (tys. szt.)1 792,501 792,501 792,501 792,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,501,481,391,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,150,120,17
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 36210 8779 0518 979
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 104805538335
Zysk (strata) brutto1 025675435219
Zysk (strata) netto802507344171
Przepływy netto-56432751
Przepływy netto z działalności operacyjnej18331027527
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-144-36-105-600
Przepływy netto z działalności finansowej-95158-162624
Aktywa razem6 0035 3284 5834 315
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 3243 3433 1053 181
Zobowiązania długoterminowe888748738932
Zobowiązania krótkoterminowe2 4362 5952 3672 249
Kapitał własny2 6791 9841 4771 134
Kapitał zakładowy179179179179
Liczba akcji (tys. szt.)1 792,501 792,501 792,501 792,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,501,110,820,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,450,280,190,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEajiGyf