Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów77223 042405
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-104-292-786
Zysk (strata) brutto-211-1 326-761
Zysk (strata) netto-265-1 156-680
Przepływy netto-6575 667-110
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5306 9533 359
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5 742-513-2 809
Przepływy netto z działalności finansowej-5 869-773-660
Aktywa razem94 222103 77893 942
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 34143 75446 600
Zobowiązania długoterminowe13 05116 01913 232
Zobowiązania krótkoterminowe33 29027 73533 369
Kapitał własny47 88159 84947 342
Kapitał zakładowy1 5611 5611 561
Liczba akcji (tys. szt.)1 560,751 560,751 560,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,6838,3530,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,17-0,74-0,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 02319 38938 95943 271
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 401-5 4208 6177 783
Zysk (strata) brutto-441-7 3246 7245 303
Zysk (strata) netto262-7 3255 3204 145
Przepływy netto2 354-6 187-6 70311 894
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 657-2 4924 7956 289
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 104-858-6 997-3 181
Przepływy netto z działalności finansowej-3 199-2 837-4 5018 786
Aktywa razem103 778115 640110 98199 110
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 75457 28045 29936 996
Zobowiązania długoterminowe16 01929 17333 5987 004
Zobowiązania krótkoterminowe27 73528 10611 70029 992
Kapitał własny59 84958 34265 68262 114
Kapitał zakładowy1 5611 5611 5611 561
Liczba akcji (tys. szt.)1 560,751 560,751 560,751 560,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)38,3537,3842,0839,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,17-4,693,412,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport