Trwa ładowanie...
bEhVlbTV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 5515 0634 5944 749
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4351 1852 1442 704
Zysk (strata) brutto3 07732 9195 6594 050
Zysk (strata) netto2 51726 0794 5533 154
Przepływy netto4 1125 6074 3131 301
Przepływy netto z działalności operacyjnej985-2 4741 671288
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 1272 8404 7341 013
Przepływy netto z działalności finansowej05 241-2 0920
Aktywa razem60 12855 62418 67614 050
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 7287 0343 3253 379
Zobowiązania długoterminowe5 3095 498373495
Zobowiązania krótkoterminowe2 4191 5362 9522 884
Kapitał własny49 85145 98515 35110 671
Kapitał zakładowy523523523523
Liczba akcji (tys. szt.)5 230,005 230,005 230,005 230,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,538,792,942,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,484,990,870,60
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 4698 503
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 1234 571
Zysk (strata) brutto41 1265 276
Zysk (strata) netto32 6824 242
Przepływy netto16 7822 518
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3301 985
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej9 255135
Przepływy netto z działalności finansowej7 857398
Aktywa razem55 6249 267
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 034981
Zobowiązania długoterminowe5 4980
Zobowiązania krótkoterminowe1 536981
Kapitał własny45 9858 286
Kapitał zakładowy523523
Liczba akcji (tys. szt.)5 230,005 230,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,791,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,250,81
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEhVlbUD