Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów419 067626 006392 817386 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 32627 23915 96113 196
Zysk (strata) brutto18 01224 12214 5028 761
Zysk (strata) netto9 72110 2846 3996 538
Przepływy netto-90 02439 31239 355-15 949
Przepływy netto z działalności operacyjnej-61 02611 58252 44435 627
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej8 694-1 0831 192-7 717
Przepływy netto z działalności finansowej-37 69228 813-14 282-43 858
Aktywa razem1 582 0081 528 3361 561 8431 391 616
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 192 3401 151 3231 213 3441 047 969
Zobowiązania długoterminowe272 323257 940194 241210 990
Zobowiązania krótkoterminowe920 017893 3831 019 103836 979
Kapitał własny315 126308 546291 717289 524
Kapitał zakładowy3 5073 5073 5073 507
Liczba akcji (tys. szt.)35 070,6335 070,6335 070,6335 070,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,988,808,328,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,280,290,180,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 712 3901 682 3371 661 9741 658 622
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61 48059 79250 89434 781
Zysk (strata) brutto59 11554 60437 77237 369
Zysk (strata) netto33 22337 22728 92126 254
Przepływy netto7 51985 536122 209-110 528
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 012121 307177 420-111 037
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 153-7 341-11 044-17 952
Przepływy netto z działalności finansowej21 685-28 429-44 16618 460
Aktywa razem1 528 3361 227 3231 169 269956 231
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 151 323896 587844 139692 575
Zobowiązania długoterminowe257 940203 988192 035150 023
Zobowiązania krótkoterminowe893 383692 599652 104542 551
Kapitał własny308 546275 742270 062258 506
Kapitał zakładowy3 5073 5073 5073 507
Liczba akcji (tys. szt.)35 070,6335 070,6335 070,6335 070,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,807,867,707,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,951,060,820,75
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport