Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 4199 23915 0584 205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej207-3 2308 419-1 042
Zysk (strata) brutto141-4 5117 382-2 402
Zysk (strata) netto141-3 6016 225-2 402
Przepływy netto-192-565927-93
Przepływy netto z działalności operacyjnej74-4 1332 183-320
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-67-93141264
Przepływy netto z działalności finansowej-1993 662-1 397-38
Aktywa razem144 159132 037136 721131 576
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 79511 83111 60212 729
Zobowiązania długoterminowe3 4135 453906943
Zobowiązania krótkoterminowe12 3826 37810 69611 786
Kapitał własny128 338120 206125 119118 847
Kapitał zakładowy131 117131 127131 117131 117
Liczba akcji (tys. szt.)16 389,5816 389,5816 389,5816 389,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,837,337,637,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,220,38-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 0436 7372 663
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 683-2 787-10 693
Zysk (strata) brutto-624-3 415-10 510
Zysk (strata) netto-862-3 415-10 589
Przepływy netto134-2 3061 044
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 3332 22351
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej256-4 454859
Przepływy netto z działalności finansowej2 210-75134
Aktywa razem132 037129 95838 564
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 8318 647787
Zobowiązania długoterminowe5 4539735
Zobowiązania krótkoterminowe6 3787 674782
Kapitał własny120 206121 31137 777
Kapitał zakładowy131 127101 43847 867
Liczba akcji (tys. szt.)16 389,580,005 983,33
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,336,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-1,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)