Trwa ładowanie...
bEIJtWXp
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów244 013172 101232 004249 368
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 715-15 820-2 89313 258
Zysk (strata) brutto26 773-22 562-16 7207 034
Zysk (strata) netto22 952-20 104-18 8704 996
Przepływy netto9 364-43 460-414-750
Przepływy netto z działalności operacyjnej68 419-42 18456 04825 100
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 924-1 913-2 577-5 530
Przepływy netto z działalności finansowej-56 131637-53 885-20 320
Aktywa razem1 433 5431 438 6211 457 9951 431 098
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania607 341643 609642 879597 049
Zobowiązania długoterminowe292 946318 090307 227279 291
Zobowiązania krótkoterminowe314 395325 519335 652317 758
Kapitał własny826 202795 012815 116834 049
Kapitał zakładowy49 12249 12249 12249 122
Liczba akcji (tys. szt.)245 610,54245 610,54245 610,54245 610,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,363,243,323,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,09-0,08-0,080,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów853 7141 068 266805 674688 513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 92387 49271 91762 832
Zysk (strata) brutto-48 07479 35765 72854 985
Zysk (strata) netto-48 17063 99353 57243 208
Przepływy netto23 559-8 24317 103215
Przepływy netto z działalności operacyjnej143 207108 61553 50426 091
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 143-16 806-18 645-15 268
Przepływy netto z działalności finansowej-103 505-100 052-17 756-10 608
Aktywa razem1 457 9951 431 3141 112 031778 825
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania642 879568 028306 934236 334
Zobowiązania długoterminowe307 227243 35675 46885 304
Zobowiązania krótkoterminowe335 652324 672231 466151 030
Kapitał własny815 116863 286805 097542 491
Kapitał zakładowy49 12249 12249 12238 070
Liczba akcji (tys. szt.)245 610,54245 610,54245 610,54179 194,96
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,323,523,283,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,200,260,220,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEIJtWXX