Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 7928 5398 13510 374
Zysk (strata) z działalności operacyjnej512-9 945-2 354-611
Zysk (strata) brutto-403-10 341-4 039-269
Zysk (strata) netto-403-10 341-4 039-269
Przepływy netto1 009-91823-1 415
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 453398-796-1 167
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-76-4131 767-99
Przepływy netto z działalności finansowej9 538-77-148-149
Aktywa razem97 136101 04993 40292 736
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania96 981104 60090 71286 007
Zobowiązania długoterminowe73 58569 71668 87569 724
Zobowiązania krótkoterminowe23 39634 88421 83716 283
Kapitał własny155-3 5512 6906 729
Kapitał zakładowy824824824824
Liczba akcji (tys. szt.)16 478,3516 478,3516 478,3516 478,35
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,01-0,210,160,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,63-0,24-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 81260 20865 51765 357
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15 0791 336638-17 398
Zysk (strata) brutto-17 574-13 191254 317-49 751
Zysk (strata) netto-17 574-13 191254 317-49 751
Przepływy netto-5 726178-24 09327 556
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6 160-779-27 55710 768
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej7833 258-1 37137 154
Przepływy netto z działalności finansowej-349-2 3014 835-20 366
Aktywa razem93 246100 889226 847263 031
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania92 68892 296234 564538 490
Zobowiązania długoterminowe67 14273 66174 7081 447
Zobowiązania krótkoterminowe25 54618 635159 856537 043
Kapitał własny5588 593-7 717-275 459
Kapitał zakładowy824824824711
Liczba akcji (tys. szt.)16 478,3516 478,3516 478,3514 210,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,52-0,47-19,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,07-0,8015,43-3,50
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport