Trwa ładowanie...
bEilThit

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 7136 2357 78310 068
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2554163071 191
Zysk (strata) brutto-273104141894
Zysk (strata) netto-27385125879
Przepływy netto-2 4511 0911 6512 320
Przepływy netto z działalności operacyjnej335971 0713 274
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-525728-330-943
Przepływy netto z działalności finansowej-2 262266910-11
Aktywa razem40 42443 45443 52144 350
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 21721 97422 07226 026
Zobowiązania długoterminowe11 51812 7887 5707 687
Zobowiązania krótkoterminowe7 6999 18614 50218 339
Kapitał własny21 20721 48021 44918 324
Kapitał zakładowy3 2293 2293 2292 974
Liczba akcji (tys. szt.)32 285,7732 285,7732 285,7729 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,660,670,660,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,000,000,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 45819 69817 48717 655
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9931 760-4 427798
Zysk (strata) brutto2 164626-5 388-1 068
Zysk (strata) netto2 094431-5 449-8 252
Przepływy netto5 351827-6 3872 616
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 3114 2624 6123 138
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 967-6 680-9 706-8 297
Przepływy netto z działalności finansowej1 0073 245-1 2947 775
Aktywa razem43 45439 33734 68638 552
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 97422 94318 99420 540
Zobowiązania długoterminowe12 7889 68115 25814 351
Zobowiązania krótkoterminowe9 18613 2613 7366 189
Kapitał własny21 48016 39515 69318 012
Kapitał zakładowy3 2292 9742 9742 827
Liczba akcji (tys. szt.)32 285,7729 743,4029 743,4028 268,72
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,670,550,530,64
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,01-0,18-0,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEilThjb