Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q42021Q32021Q22021Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 002 433804 335681 321711 579
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64 82835 37133 49828 991
Zysk (strata) brutto57 89936 09449 66848 351
Zysk (strata) netto46 51227 47041 41942 268
Przepływy netto210 717-116 833133 378-23 462
Przepływy netto z działalności operacyjnej402 608111 878447 42754 166
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-58 176-21 851-20 827-45 298
Przepływy netto z działalności finansowej-133 715-206 860-293 222-32 330
Aktywa razem4 178 9433 598 7353 603 6433 470 488
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 324 0871 703 2741 734 0331 643 945
Zobowiązania długoterminowe608 287604 364631 686697 076
Zobowiązania krótkoterminowe1 715 8001 098 9101 102 347946 869
Kapitał własny1 854 8051 895 4611 869 6101 826 543
Kapitał zakładowy1 241 7581 241 7581 241 7581 241 758
Liczba akcji (tys. szt.)124 175,77124 175,77124 175,77124 175,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,9415,2615,0614,71
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,380,220,330,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 219 9162 427 966
Zysk (strata) z działalności operacyjnej161 29459 117
Zysk (strata) brutto146 336147 516
Zysk (strata) netto113 058116 477
Przepływy netto211 223-382 055
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 027 239171 262
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-147 487-2 166 827
Przepływy netto z działalności finansowej-668 5291 613 510
Aktywa razem4 178 9433 408 863
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 324 0871 664 574
Zobowiązania długoterminowe608 287766 719
Zobowiązania krótkoterminowe1 715 800897 855
Kapitał własny1 854 8051 744 244
Kapitał zakładowy1 241 7581 241 758
Liczba akcji (tys. szt.)124 175,77124 175,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,9414,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,910,94
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport