Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów424 975432 468389 250367 967
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 951107 29983 51970 764
Zysk (strata) brutto171 436105 62382 31072 856
Zysk (strata) netto145 28890 39468 46062 720
Przepływy netto-64 54439 625-189 364-112 467
Przepływy netto z działalności operacyjnej121 06882 826111 859100 962
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-184 471-42 744-295 303-58 669
Przepływy netto z działalności finansowej-1 141-457-5 920-154 760
Aktywa razem2 823 6602 640 7892 537 6832 342 643
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania567 049642 344618 598493 114
Zobowiązania długoterminowe163 395162 585162 674173 001
Zobowiązania krótkoterminowe403 654479 759455 924320 113
Kapitał własny2 238 3551 980 5371 905 2051 835 779
Kapitał zakładowy54 73254 73254 73254 732
Liczba akcji (tys. szt.)32 793,4532 793,4532 793,4532 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)68,2660,3958,1055,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,432,762,091,91
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 565 8021 534 9411 493 4091 331 858
Zysk (strata) z działalności operacyjnej354 788390 744274 195232 686
Zysk (strata) brutto362 417338 992284 368202 573
Zysk (strata) netto309 214290 995245 545174 585
Przepływy netto-156 39096 556100 44272 983
Przepływy netto z działalności operacyjnej386 097360 759349 523289 952
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-372 637-109 594-124 807-114 356
Przepływy netto z działalności finansowej-169 850-154 609-124 274-102 613
Aktywa razem2 537 6832 235 5422 184 6181 985 069
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania618 598483 730517 102444 799
Zobowiązania długoterminowe162 674172 796160 905123 058
Zobowiązania krótkoterminowe455 924310 934356 197321 741
Kapitał własny1 905 2051 743 3331 664 3181 537 535
Kapitał zakładowy54 73254 73254 73254 732
Liczba akcji (tys. szt.)32 793,4532 793,4532 793,4532 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)58,1053,1650,7546,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)9,438,877,495,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)