Trwa ładowanie...
bDZKGYLF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0628
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 041-813-814-669
Zysk (strata) brutto-1 066-837-838-693
Zysk (strata) netto-1 066-837-838-693
Przepływy netto4-923-5
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 073-766-884-732
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-1-2-3
Przepływy netto z działalności finansowej1 077758908730
Aktywa razem924977679582
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 94617 26116 12615 190
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe17 94617 26116 12615 190
Kapitał własny-17 022-16 284-15 447-14 608
Kapitał zakładowy0000
Liczba akcji (tys. szt.)22 000,0022 000,0022 000,0022 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,77-0,74-0,70-0,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,04-0,04-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16381202
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 338-3 400-2 911-2 539
Zysk (strata) brutto-3 434-3 494-3 005-2 632
Zysk (strata) netto-3 434-3 495-3 001-2 631
Przepływy netto138-186
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 455-2 527-2 113-2 259
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-60-60
Przepływy netto z działalności finansowej3 4742 5342 1022 265
Aktywa razem9245911 3782 006
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 94614 50611 7999 425
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe17 94614 50611 7999 425
Kapitał własny-17 022-13 915-10 420-7 420
Kapitał zakładowy0000
Liczba akcji (tys. szt.)22 000,0022 000,0022 000,0022 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,77-0,63-0,47-0,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,16-0,16-0,14-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKGYMn