Notowania

transport
09.05.2019 17:28

Stalexport Autostrady miał 3,68 mln zł zysku netto, 13,79 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Stalexport Autostrady odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 33,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 13,79 mln zł wobec 47,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,31 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 75,92 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za I kwartał 2019 r. wyniosły 78 466 tys. zł, notując tym samym 4,5% wzrost w relacji do przychodów za I kwartał 2018 r. (75 101 tys. zł). Wykazane odchylenie jest w głównej mierze konsekwencją: (i) wzrostu ruchu samochodowego o 2,8% w porównaniu do I kwartału 2018 r., na który złożył się 2,6% przyrost ruchu samochodów osobowych oraz 3,7% przyrostu ruchu samochodów ciężarowych; (ii) podwyższenia stawek poboru opłat z dniem 1 marca 2019 r. odpowiednio: a) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 z 18,00 zł na 20,00 zł, b) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 30,00 zł na 35,00 zł. Koszt własny sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu związane z działalnością autostradową wyniosły 64 056 tys. zł, notując tym samym 136% wzrost w odniesieniu do I kwartału 2018 r. (27 125 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja ujęcia na dzień 31 marca 2019 r. zobowiązania z tytułu płatności na rzecz Skarbu
Państwa w kwocie 34 941 tys. zł, jak również wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 1 090 tys. zł (z czego 991 tys. zł dotyczyło koncesyjnych wartości niematerialnych)" - napisano w raporcie kwartalnym.

Działalność finansowa segmentu autostradowego w I kwartale 2019 r. zamknęła się stratą w wysokości 2 123 tys. zł, dla porównania I kwartał 2018 r. zamknął się stratą w wysokości 5 388 tys. zł. To pozytywne odchylenie wynika przede wszystkim z kosztów odwrócenia dyskonta płatności z tyt. koncesji w kwocie 2 193 tys. zł odnotowanych w I kwartale 2018 r., jak również niższych kosztów obsługi konsorcjalnej umowy kredytowej (spadek o 511 tys. zł) w rezultacie postępującej spłaty zobowiązań z niej wynikających. W konsekwencji powyższych prowadzona przez Grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2019 r. zysk netto w wysokości 5 492 tys. zł [ogółem] - dla porównania I kwartał 2018 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 35 132 tys. zł, dodano w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 10,8 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Tagi: transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
09-05-2019

WąsaczPrzecież ich trzeba wszystkich zamknąć. Konfiskata majątku itd. wyroki od 25lat w górę

09-05-2019

KAXKiedy trzeci pas na A4 Kraków Katowice? Odebrać im koncesję.

09-05-2019

PromilWasacz jeszcze nie siedzi,???

Rozwiń komentarze (3)