Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Strategia Grupy Kęty do 2025 r. zakłada m.in. obniżenie śladu węglowego o 15%

0
Podziel się:

Strategia Grupy Kęty na lata 2021-2025 opiera się na czterech filarach, którymi są wzrost przychodów grupy ponad rozwój rynków, na których działa, wysoka rentowność operacyjna, realizacja inwestycji rozwojowych i odpowiedzialność środowiskowa i społeczna. W tym ostatnim obszarze założono m.in. obniżenie śladu węglowego grupy o 15% względem 2016 r.

Strategia Grupy Kęty do 2025 r. zakłada m.in. obniżenie śladu węglowego o 15%

"Oprócz celów sprzedażowych i finansowych segmenty grupy kapitałowej określiły szereg zadań i parametrów ze wspomnianego obszaru ESG, które będą realizowane i monitorowane w okresie strategii. Są to:

- obniżenie śladu węglowego grupy kapitałowej Grupy Kęty o 15% [rok bazowy 2016, emisja bezpośrednia i pośrednia],

- zwiększenie do 75% udziału złomów aluminium w kształtownikach produkowanych z własnych wlewków [rok bazowy 2020],

- wzrost udziału produkowanych folii i laminatów nadających się do recyklingu o 5% [rok bazowy 2020],

- wzrost udziału systemów aluminiowych w inwestycjach certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych o 20% [rok bazowy 2020],

- obniżenie wskaźnika TRIR [wskaźnik liczby wypadków w roku na każdych 100 pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy] do poziomu poniżej 1 w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy [rok bazowy 2020],

- wzmocnienie statusu atrakcyjnego pracodawcy mierzone malejącym o 5% r/r wskaźnikiem rotacji pracowników,

- realizacja 150 projektów na rzecz społeczności lokalnych w ramach programu wolontaryjno-grantowego 'Razem z Grupą' [rok bazowy 2020],

- dzielenie się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z polityką dywidendową,

- objęcie 100% dostawców zapisami Kodeksu Postępowania Dostawców [rok bazowy 2020]" - czytamy w strategii.

W poszczególnych segmentach:

*Strategia Segmentu Wyrobów Wyciskanych (SWW) zakłada systematyczne zwiększanie udziału w europejskim rynku poprzez:

- podwojenie sprzedaży wyrobów przetworzonych, tzw. komponentów do sektorów motoryzacyjnego i transportowego,

- selektywną ekspansję na wybrane rynki europejskie (intensyfikacja działań sprzedażowych i marketingowych),

- systematyczne zwiększenie mocy produkcyjnych do poziomu ok. 110 tys. ton w 2025 roku, umożliwiające większą elastyczność obsługi klientów.

Szacowane średnie roczne tempo rozwoju rynku w okresie 2021-2025 określono na poziomie ok. 2%, segment natomiast zamierza osiągnąć 4,8% ilościowo oraz 6,3% wartościowo.

Jednym z priorytetów segmentu jest utrzymanie wysokiego poziomu rentowności operacyjnej przy rosnących przychodach dzięki wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz ciągłym procesom poprawy efektywności. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrostu wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji strategii.

Na inwestycje rozwojowe w okresie 2021-2025 zostanie przeznaczone ok. 43% całego budżetu inwestycyjnego segmentu wynoszącego 504 mln zł. Pozostałą część stanowią nakłady na bieżące utrzymanie infrastruktury i potencjału produkcyjnego.

*Segment Systemów Aluminiowych (SSA) ze względu na wysoki udział rynkowy w kraju, rozwój sprzedaży w horyzoncie strategii opiera głównie na:

- intensyfikacji sprzedaży zagranicznej, szczególnie na rynkach brytyjskim i amerykańskim,

- poszerzeniu oferty o nowe produkty, np. systemy zabudów wewnętrznych czy przeciwpożarowe,

- inwestycje w działalność wydłużającą łańcuch kreowanej wartości,

- poszerzenie oferty produktowej oraz wsparcie techniczne i sprzedażowe ukierunkowane na budownictwo indywidualne.

Średnioroczne tempo wzrostu rynku zostało oszacowane na poziomie ok. 3% (w ujęciu wartościowym), ambicją segmentu jest natomiast osiągnięcie ok. 6%, w tym ponad 9% na rynkach zagranicznych i ok. 4% w kraju.

*Segment Systemów Aluminiowych będzie dążył do utrzymania wysokiej rentowności operacyjnej dzięki systematycznej poprawie efektywności działania. Zysk EBITDA na zatrudnionego wzrośnie o 6% w okresie strategii.

Inwestycje rozwojowe to zdecydowana większość budżetu segmentu. Będą one stanowiły ok. 61% z 424 mln zł inwestycji w okresie strategii. Inwestycje odtworzeniowe wyniosą 166 mln zł.

*Segment Opakowań Giętkich (SOG) ze względu na szereg zmian w otoczeniu rynkowym oparł swoją strategię na istniejącym potencjale produkcyjnym. Wydatki inwestycyjne zostały zoptymalizowane do 82 mln zł w okresie strategii. Zapewnią one utrzymanie elastyczności i wydajności parku maszynowego. Pomimo tego cele sprzedażowe, uwzględniając korektę roku bazowego (2020) wynikającą z jednorazowego, pozytywnego efektu tzw. lockdownu (zamknięcia) gospodarki światowej, są równie ambitne jak w pozostałych segmentach. Zakładają one wzrost sprzedaży w tempie 4,4% średniorocznie w okresie strategii przy 2% tempie wzrostu rynku. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrost wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji strategii, podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)