Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Tauron miał wstępnie 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

0
Podziel się:

Tauron Polska Energia miał 4 820 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Tauron miał wstępnie 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

"Emitent informuje, że na wyniki finansowe IV kwartału 2018 r. istotny wpływ miały przeprowadzone na 31 grudnia 2018 r. testy na utratę wartości aktywów Grupy Tauron. Wykazały one zasadność utworzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 467 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 378 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe są następujące:

1) za IV kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 820 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 617 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: (113) mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 82 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 561 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 83 mln zł

EBIT (strata operacyjna): (294) mln zł

Ujemne różnice kursowe: (20) mln zł

Strata brutto: (351) mln zł

Strata netto: (459) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 347 mln zł

2) za 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 589 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: (207) mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 731 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 517 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 534 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 011 mln zł

Ujemne różnice kursowe: (83) mln zł

Zysk brutto: 737 mln zł

Zysk netto: 395 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 3 672 mln zł

Ponadto spółka podała, że dług netto na 31 grudnia 2018 r. wynosił 8 629 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2018 r. to 2,4x.

Wybrane szacunkowe dane operacyjne Taurona były następujące:

1) za IV kwartał 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 1,40 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,33 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,30 TWh

Produkcja ciepła: 3,86 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,13 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,65 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,15 TWh

2) za 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 5,01 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 4,87 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 16,21 TWh

Produkcja ciepła: 11,29 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 51,97 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 49,90 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 34,52 TWh

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zastrzeżono.

Tauron zwraca ponadto uwagę, że zaprezentowane szacunkowe wyniki grupy nie uwzględniają ewentualnego wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. oraz interpretacji lub wytycznych właściwych organów władzy państwowej w sprawie stosowania tych regulacji przez przedsiębiorstwa energetyczne. Na dzień przekazania raportu spółka prowadzi analizy prawne i księgowe dotyczące ujęcia wspomnianych wyżej regulacji w sprawozdaniach finansowych.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)