Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaZdarzenie
2019-11-14
Falcon Games SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-11-04
Falcon Games SA
WZA: obniżenie kapitału, pokrycie strat z lat ubiegłych
2019-08-14
Falcon Games SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 2 kwartał
2019-06-25
Falcon Games SA
WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2019-05-17
Falcon Games SA
Raport roczny
2019-05-17
Falcon Games SA
Skonsolidowany raport roczny
2019-05-15
Falcon Games SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2019-04-09
Falcon Games SA
WZA: zmiany w RN, obniżenie kapitału, zmiana nazwy
2019-02-14
Falcon Games SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 4 kwartał
2018-11-14
Falcon Games SA
Publikacja raportu finansowego za 3 kwartał
2018-08-14
Falcon Games SA
Publikacja raportu finansowego za 2 kwartał
2018-08-01
Falcon Games SA
NWZ: przerwa w obradach do 2018-08-29, obniżenie wartości nominalnej akcji, prywatna emisja akcji serii D, zmiana nazwy i przedmiotu działalności, zmiany w RN
2018-06-29
Falcon Games SA
WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2018-05-31
Falcon Games SA
Raport roczny
2018-05-15
Falcon Games SA
Publikacja raportu finansowego za 1 kwartał
2018-02-14
Falcon Games SA
Publikacja raportu finansowego za 4 kwartał
2017-11-14
Falcon Games SA
Publikacja raportu finansowego za 3 kwartał
2017-08-28
Falcon Games SA
WZA: pokrycie straty, obniżenie kapitału, zmiany w RN
2017-08-14
Falcon Games SA
Publikacja raportu finansowego za 2 kwartał
2017-06-30
Falcon Games SA
WZA: pokrycie straty, zmiany w statucie
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona