Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budownictwo
17.03.2020 16:19

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Na dzień przekazania niniejszego raportu, zarząd przewiduje, że trwające zagrożenie epidemiczne wirusa SARS CoV-2, skutkujące m.in. potencjalnym ograniczeniem transportu oraz zachwianiem ciągłości dostaw komponentów i surowców, może doprowadzić do opóźnień w realizacji przez grupę zamówień na podstawie kontraktów w ramach których spółki z grupy występują jako wykonawcy lub podwykonawcy, a w konsekwencji może przełożyć się na ryzyko wystąpienia przez zamawiających z roszczeniami o zapłatę przez spółki z grupy kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, pomimo iż na datę sporządzenia niniejszego raportu zarówno kontrahenci jak i instytucje finansowe zachowują ciągłość działalności, dalsze rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 może skutkować zmianą trybu działalności kontrahentów grupy, sądów oraz instytucji finansujących grupę, co może doprowadzić do opóźnień w uzyskaniu przez grupę środków finansowych niezbędnych na wykonywanie jej zobowiązań finansowych, możliwość pozyskania nowych zamówień, z uwagi na brak posiadania wymaganego zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji lub środków niezbędnych na zapłatę kaucji, a także brak spełnienia zobowiązań spółki wynikających z dokumentacji finansowania długoterminowego zawartej w ramach procesu restrukturyzacji finansowej grupy.

"Należy zaznaczyć, że na datę sporządzenia niniejszego raportu spółka prowadzi działania zmierzające do zamknięcia procesu uzyskania dodatkowych środków finansowych w tym m. in z instrumentów przewidzianych w dokumentacji finansowania długoterminowego, takich jak obligacje zamienne na akcje, gwarancja zwrotu zaliczki na kontrakcie kolejowym oraz uwolnienie kaucji gwarancyjnych (o łącznej wartości około 50 mln zł). W konsekwencji negatywnego wpływu epidemii wirusa SARS CoV-2 na wskazane powyżej działania, płynność i sytuacja finansowa spółek z grupy, w tym przede wszystkim spółki, może ulec pogorszeniu. Jednocześnie, spowodowane epidemią ewentualne ograniczenia lub przesunięcia w czasie realizacji inwestycji zamawiających mogą mieć wpływ na perspektywy finansowe grupy w kolejnych kwartałach 2020 r." - czytamy dalej.

Zarząd na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i analizuje możliwy wpływ epidemii na działalność, wyniki i perspektywy spółki i grupy, w tym konieczność zmiany wycen kontraktów i wskaźnik płynności grupy, podano także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz