Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

0
Podziel się

Trans Polonia odnotowała 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.
bDXNXsdh

"2019 rok zaprezentował potencjał sprzedażowy i wynikowy Grupy Trans Polonia. Efektywnie działaliśmy w warunkach sprzyjającej koniunktury, zwiększając pozycję rynkową TPG w Polsce i na rynkach zagranicznych. Mimo wyzwań rynkowych 2020 roku związanych z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym, z dużym spokojem patrzymy na kolejne kwartały. Zdywersyfikowany biznes w ujęciu produktowym i geograficznym, komfortowa sytuacja gotówkowa zobrazowana ponad 57,7 mln środków pieniężnych (wg stanu na koniec 2019 roku), 15-letnie krów how, kompetencje kadrowe i najnowocześniejsze jednostki przewozowe to czynniki wspierające nas w realizacji wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych" - powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 19,8 mln zł wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2019 roku TPG osiągnęła 45,9 mln zł zysku EBITDA. Na tę wartość wpłynęła wyższa skala sprzedaży oraz implementacja przepisów MSSF 16. Po korekcie o niniejszy standard, EBITDA po raz pierwszy w 15-letniej historii Grupy przekroczyłaby 30 mln zł (dokładnie 31,7 mln zł), podano także.

bDXNXsdj

"Dynamika wzrostu EBITDA na poziomie 17,5% jest niemal dwukrotnie wyższa wobec tempa budowy przychodów w wys. 9%. To pozytywnie wpłynęło na poziom naszych marż - rentowność EBITDA 2019 roku wyniosła 12,1% wobec 11,2% przed rokiem. Szczególnie cieszy wysoki odczyt tej kategorii zysku w IV kwartale minionego roku w postaci 8,2 mln zł (oczyszczonych o MSSF). Osiągnęliśmy wtedy wysokie tempo wzrostu kwartalnej EBITDA (+18,8% r/r). To dowód na skuteczną politykę handlową i optymalizację kosztową, pozwalającą na ciągłą poprawę efektywności usług" - skomentował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Luks.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 261,61 mln zł w 2019 r. wobec 240,12 mln zł rok wcześniej.

"W ujęciu sprzedażowym, przychody segmentu paliwowego wyniosły 157,4 mln zł (+8,3% r/r), a obszaru logistyki płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 97,8 mln zł (+15,4% r/r). Wśród grup asortymentowych, najwyższy wzrost został odnotowany w logistyce mas bitumicznych (+30,1% r/r do 29,2 mln zł), co wynikało z dobrej koniunktury infrastrukturalnej. 12,8% zwyżkę (do 143,7 mln zł) osiągnęły przewozy paliw (wzrost konsumpcji detalicznej). Skala usług logistyki płynnych produktów spożywczych była wyższa o 11,1% (wyniosła 15,6 mln zł), a chemikaliów o +9,7% r/r (53 mln zł). TPG z powodzeniem rozwijała zapoczątkowany w 2018 roku obszar transportu sypkich cementów (wzrost z 4,1 do 6,2 mln zł)" - czytamy także.

Trans Polonia na koniec 2019 roku zmniejszyła dług netto o 38,9% Zadłużenie finansowe na 31.12.2019 wyniosło 124,7 mln zł, a oczyszczając je o wpływ przepisów MSSF 16 rzutujących na saldo zobowiązań leasingowych (-39 mln zł): 85,7 mln zł. Po korekcie o stan środków pieniężnych (57,7 mln zł), dług finansowy netto spadł do poziomu 28 mln zł (wobec 45,9 mln zł przed rokiem). Aktywa obrotowe (121 mln zł) były wyższe o 77% wobec zobowiązań krótkoterminowych (52,7 mln z), co w połączeniu z wysokimi generowanymi przepływami operacyjnymi wskazuje na komfortową sytuację płynnościową. Zdaniem Zarządu TPG, to szczególnie istotne w kontekście ewentualnych skutków gospodarczych wywołanych aktualną sytuacją epidemiologiczną, podano także.

bDXNXsdp

"W 2020 roku mamy świadomość wyzwań rynkowych, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Obserwowane i oczekiwane światowe spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ także na bliską nam branżę cysternowych przewozów towarów i surowców. Według naszej dzisiejszej wiedzy, nie zakładamy istotnego wpływu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej na wyniki i perspektywy Grupy. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia biznesu, nie możemy wykluczyć zmiany aktualnej oceny i większych od zakładanych, niekorzystnych skutków powstałego zjawiska. Mimo to pragnę podkreślić, iż jesteśmy dobrze przygotowani na każdy scenariusz. Monitorujemy sytuację i staramy się minimalizować ewentualne ryzyka i zagrożenia. TPG znajduje się w bardzo dobrej kondycji płynnościowej i jest gotowa na działanie w warunkach ewentualnego spowolnienia koniunktury" - powiedział Cegielski.

W segmencie paliowym, skupionym przede wszystkim na cysternowej logistyce paliw na potrzeby sieci detalicznej dwóch największych koncernów rafineryjnych w Polsce, dostawy odbywają się bez zakłóceń i zgodnie z założeniami. Zarząd nie spodziewa się zmiany aktualnego stanu z uwagi na strategiczną rolę sieci stacji paliw w krajowym obiegu gospodarczym. Z powodu obniżenia aktywności gospodarczej, detaliczna konsumpcja paliw może być w kolejnych okresach niższa, co może przełożyć się na spadek obsługiwanych wolumenów przez Spółkę. W segmencie niepaliwowym i obszarze usług logistyki chemikaliów, świadczonych na obszarze Europy, Spółka odczuwa utrudnienia realizacji przewozów, zależne od destynacji i poczynionych postanowień w danym kraju związanych z przekraczaniem granic (dłuższe czasy oczekiwania, kontrole). Usługi przewozów mas bitumicznych na rynku polskim są realizowane sezonowo (w okresie od miesięcy wiosennych do jesiennych) i ich dynamika naturalnie nie jest jeszcze wysoka, co uniemożliwia precyzyjne
oszacowanie ewentualnego wpływu sytuacji epidemiologicznej na ww. sektor, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,57 mln zł wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

bDXNXsdK
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)