Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Warimpex miał 8,88 mln euro straty netto, 1,43 mln euro EBITDA w III kw. 2020

1
Podziel się:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs odnotował 8,88 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 39,08 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warimpex miał 8,88 mln euro straty netto, 1,43 mln euro EBITDA w III kw. 2020

Zysk operacyjny wyniósł 0,33 mln euro wobec 39,92 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,43 mln euro wobec 43,52 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,89 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 8,11 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 29,42 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,02 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 19,53 mln euro w porównaniu z 23,34 mln euro rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z 14,3 mln euro do 15,7 mln euro. Jest to głównie efektem ukończenia w maju 2019 roku biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie oraz pozyskania nowych najemców w obiekcie Ogrodowa Office w Łodzi. Z kolei w segmencie hoteli, po sprzedaży hotelu Dvorak w ubiegłym roku oraz w związku z pandemią wywołaną koronawirusem, przychody spadły o ok. 60%. Potraktowany z osobna III kwartał pozwala stwierdzić - mimo osłabienia rubla o 20% - wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie obiektów biurowych o 1%, natomiast w segmencie hoteli spadek obrotów z 2,6 mln euro do 0,6 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Łączne przychody ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2020 roku spadły z 23,3 mln euro do 19,5 mln euro. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,5 mln euro w porównaniu z 14,1 mln euro w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku, podano także.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych transakcji na nieruchomościach. Okoliczność ta w połączeniu ze spadkiem wyników sektora hotelarskiego oraz ujemnymi, lecz nieodnoszącymi się na przepływy pieniężne efektami wyceny nieruchomości, doprowadziła do spadku wskaźnika EBITDA z 53,4 mln euro do 1,8 mln euro. Wyniki z działalności operacyjnej są więc w dalszym ciągu dodatnie. Wskaźnik EBIT spadł po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych i korekt wartości z 56,6 mln euro do -8,9 mln euro, podał także Warimpex.

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) spadł z 4,5 mln euro do -20,2 mln euro. Obejmuje on nieodnoszące się na przepływy pieniężne straty z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. -8,9 mln euro (w roku ubiegłym: +7,8 mln euro) oraz straty z joint ventures w wys. -5,1 mln euro (w roku ubiegłym: +1,8 mln euro), które z kolei są rezultatem gorszych wyników generowanych przez hotele oraz strat z tytułu przeliczenia pozycji w walucie.

Wynik netto ogółem grupy spadł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku z 57,5 mln euro do -31,2 mln euro. Spadek ten wynika z braku transakcji sprzedaży nieruchomości i zysków bilansowych, ale również ze strat z wyceny nieruchomości i z przeliczenia pozycji w walucie, spadku wyników w segmencie hoteli oraz z obniżenia wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Spółka deklaruje, że po obfitującym w wydarzenia roku 2019 i w związku z trudną sytuacją makroekonomiczną koncentruje się w 2020 roku przede wszystkim na przygotowaniach do budowy i uzyskiwaniu pozwoleń na budowę dla projektów realizowanych na już posiadanych gruntach. Jednocześnie zgodnie z planem kontynuowana jest realizacja bieżących projektów deweloperskich: aktualnie w Rosji, Polsce i w Niemczech. Na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg powstaje biurowiec Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 000 m2; stan surowy jest już gotowy. W Krakowie projekt Mogilska Faza III w październiku otrzymał pozwolenie na budowę - na razie jeszcze nieprawomocne. Złożono wnioski o pozwolenia na budowę dla projektów Białystok Offices oraz Chopin Office w Krakowie; procedury są w toku. W niemieckim mieście Darmstadt w 2019 roku Warimpex kupił hotel, który aktualnie poddawany jest rewitalizacji i dostosowywany do marki Accor "greet". Otwarcie planowane jest na II kwartał 2021 roku.

"Zakładamy, że normalizacji sytuacji będzie towarzyszyło ożywienie w segmencie hotelarskim na poszczególnych rynkach. Oczekujemy kontynuacji pozytywnego trendu rozwojowego w segmencie biurowym. Ostatecznie wysokiej jakości powierzchnie biurowe będą w przyszłości nadal poszukiwane, choć zmienia się również sposób projektowania biur: odchodzi się od biur typu open space na rzecz elastycznych powierzchni biurowych, spełniających wymagania stawiane przez nowoczesne środowisko pracy. I na to właśnie zwracamy uwagę w naszych aktualnych projektach nieruchomości biurowych. Nasza strategia będzie nadal koncentrować się na budowaniu zasobów nieruchomości, wzmacnianiu źródeł przychodów, dywersyfikacji portfela nieruchomości i tworzeniu nowych ofert. Dzięki sprawdzonej w sytuacjach kryzysowych załodze, mocnej pozycji na głównych rynkach, doskonałym relacjom z silnymi partnerami oraz ekonomicznej sile własnego modelu biznesowego i solidnym podstawom finansowym Warimpex jest doskonale przygotowany, aby stawić czoła
obecnym i przyszłym wyzwaniom" - podsumował prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

budownictwo
nieruchomości
giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
Mariola
3 lata temu
Gdybym miała dużo pieniędzy - na pewno inwestowałabym w mieszkania. Teraz kupiliśmy lokum pod wynajem w Rowach - Apartamenty Lubicz i myślę, że to bardzo opłacany biznes.