Notowania

handel detaliczny
28.06.2017 08:28

Akcjonariusze TXM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i programie motywacyjnym

Podziel się
Dodaj komentarz

Akcjonariusze TXM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przyjęciu oraz realizacji programu motywacyjnego dla członków zarządu, wynika z podjętych uchwał.

,,Zwyczajne walne zgromadzenie TXM postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 12 782 915,63 zł przeznaczyć na: (i) zyski zatrzymane kwotę 219 974, 09 zł, (ii) kapitał zapasowy spółki kwotę 12 562 941,54 zł" - czytamy w uchwale.

Program motywacyjny będzie realizowany przez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru. Program motywacyjny będzie realizowany przez 3 kolejne lata obrotowe, tj. w latach obrotowych 2018 - 2020, podano również.

,,Spółka wyemituje do 622 500 warrantów, uprawniających do objęcia do 622 500 akcji serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja. [...] Warunkiem wykonania prawa do objęcia warrantów przez osoby uprawnione będą: [...] b) uzyskanie w każdym roku obrotowym okresu trwania programu motywacyjnego wskaźnika skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wyższego niż 15% od uzyskanego w roku poprzednim; [...]Liczba warrantów przysługująca osobom uprawnionym uzależniona będzie od osiągnięcia następujących parametrów: a) w przypadku osiągnięcia wskaźnika rentowności sprzedaży netto (ROS) na poziomie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki o wartości: i) 4,00% w roku obrotowym 2018; ii) 4,50% w roku obrotowym 2019; iii) 5,00% w roku obrotowym 2020; każda z osób uprawnionych będzie uprawniona do objęcia 40 000 warrantów rocznie" - czytamy dalej.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

Tagi: handel detaliczny, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz