Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Altus TFI przejmie Esaliens TFI w zamian za akcje nowej emisji

0
Podziel się:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pod koniec maja br. rozpoczął negocjacje dotyczące połączenia ze spółką Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Altus TFI przejmie majątek spółki Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br. 

Altus TFI przejmie Esaliens TFI w zamian za akcje nowej emisji

"W ocenie zarządu Altus TFI, niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia ze spółką Esaliens TFI mogłoby naruszyć słuszny interes spółki przez negatywny wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, w tym na określenie warunków połączenia" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI wyjaśnia także, że zarząd podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z podpisaniem 8 czerwca 2018 r. ze spółką Esaliens TFI porozumienia w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia obydwu towarzystw.

"Na podstawie niniejszego porozumienia, Altus TFI oraz Esaliens TFI zobowiązały się do współpracy w dobrej wierze w celu wypracowania warunków połączenia [...] poprzez przeniesienie całego majątku Esaliens TFI na Altus TFI, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Altus TFI poprzez emisję nowych akcji, które Altus TFI wyda akcjonariuszom Esaliens TFI" - czytamy w odrębnym komunikacie.

"W przypadku uzgodnienia przez zarządy towarzystw planu połączenia, zarządy obydwu spółek zobowiązały się do wzajemnej współpracy w celu realizacji procesu połączenia zgodnie z następującym wstępnym harmonogramem połączenia:

Etap harmonogramu - termin

  • uzgodnienie planu połączenia - przełom czerwca/lipca 2018 r.
  • publikacja opinii biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia - lipiec/sierpień 2018 r.
  • uzyskanie zgody prezesa UOKiK na połączenie - lipiec/sierpień 2018
  • podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia spółek - wrzesień/październik 2018 r.
  • wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców (dzień połączenia) - październik/listopad 2018 r." - czytamy dalej.

Rosnąca konkurencja w branży usług finansowych powoduje, że konsolidacja polskiego rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych jest w ocenie zarządów obydwu towarzystw procesem nieuniknionym, podkreślono też w materiale.

"Obydwa towarzystwa stanowią wiodące podmioty na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, przy czym oferta produktowa ALTUS TFI obejmuje przede wszystkim zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów instytucjonalnych, natomiast działalność Esaliens TFI skupia się na zarządzaniu otwartymi funduszami inwestycyjnymi oraz na oferowaniu produktów emerytalnych, przez co usługi świadczone przez obydwie spółki mają charakter komplementarny" - napisano dalej w komunikacie.

Obydwie spółki osiągają bardzo dobre wyniki finansowe oraz cechują się stabilną sytuacją finansową, podkreślono również. Wartość kapitałów własnych Esaliens TFI wyniosła na dzień 31 marca 2018 r. 29,6 mln zł, natomiast zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 1.04.2017 r. - 31.03.2018 r. wyniósł 11,4 mln zł. Wartość kapitałów własnych Altus TFI wyniósł na dzień 31.12.2017 r. 150,5 mln zł (skonsolidowane kapitały własne: 176,6 mln zł). Jednostkowy zysk netto Altus TFI za rok 2017 r. wyniósł 79,8 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk Altus TFI za rok 2018 osiągnął wartość 99,9 mln zł.

"Altus TFI oraz Esaliens TFI zamierzają zachować dotychczasowe brandy obu instytucji dla poszczególnych linii produktów inwestycyjnych" - zapowiedziano takż.

Zgodnie ze wstępnymi konserwatywnymi szacunkami efektów ekonomicznych połączenia spółek, Zarządy towarzystw oczekują, że będące efektem połączenia synergie kosztowe powinny wynieść 10,250 mln zł do osiągnięcia w skali roku, liczone od 1 lipca 2018 r. Szacowany wzrost wskaźnika EPS (zysk na akcje) powinien wynieść dla akcjonariuszy obydwu Spółek nie mniej niż 10 %, liczą pro forma wskaźnika EPS za rok 2017, wskazano też w materiale.

"Połączony podmiot będzie jednym z najsilniejszych kapitałowo towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarządzającym aktywami klientów przekraczającymi ponad 20 mld zł" - podsumowano.

W związku z procesem łączenia podmiotów i rozbudowa grupy kapitałowej oraz w związku z upływem kadencji rady nadzorczej i zarządu Altus TFI, Piotr Osiecki będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Altus TFI i zostanie krzewodniczącym Komitetu Sterującego Integracji Altus TFI i Esaliens TFI, który zostanie niezwłocznie powołany w celu jak najszybszego i najsprawniejszego przeprowadzanie połączenia i integracji obu podmiotów, zapowiedziano także w komunikacie.

Osiecki będzie pełnił rolę aktywnego przewodniczącego rady nadzorczej, zajmując się nadzorem i koordynacją wszelkich kwestii strategicznych i długofalowych procesów. Na stanowisko prezesa zarządu Altus TFI zostanie zarekomendowany Krzysztof Mazurek - obecnie członek zarządu Altus TFI nadzorujący obszar sprzedaży który jest związany z Altus TFI od ponad 5 lat i posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej i na rynku TFI.

Esaliens TFI jest obecne na polskim rynku od 1998 r., początkowo jako TFI Banku Handlowego, następnie od 2006 do czerwca 2017 r. jako Legg Mason TFI. Od 21 grudnia 2016 r. akcjonariuszami Esaliens TFI są: zarząd spółki, jej pracownicy oraz polscy inwestorzy finansowi. Obecnie zarządza 17 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, czytamy na stronie internetowej Eseliens TFI.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)