Notowania

górnictwo
16.07.2018 17:52

Alumetal celuje w średnioroczny wzrost EBITDA o 10% do 2022 roku

Alumetal celuje m.in. w średnioroczny wzrost EBITDA o 10% w ramach Strategii Grupy Kapitałowej Alumetal na lata 2018 - 2022, podała spółka. Plany zakładają inwestycję rzędu 55 mln zł w modernizację zakładu w Kętach, a także podniesienie deklarowanego poziomu dywidendy z dotychczasowych 50% do minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto.

Podziel się
Dodaj komentarz

,,Przyjęta strategia zakłada zwiększenie wartości dla akcjonariuszy oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Alumetal jako wiodącego producenta w Europie wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych. Cele strategii zamierza się osiągnąć między innymi poprzez:

- zwiększanie wolumenu sprzedaży wyrobów Grupy Kapitałowej Alumetal do poziomu ponad 250 tys. ton w 2022 roku,

- modernizację zakładu produkcyjnego w Kętach,

- koncentrację na działaniach operacyjnych mających na celu poprawę wydajności produkcji oraz jej efektywności technologicznej i kosztowej,

- dalszą intensyfikację działań handlowych, w tym dywersyfikację portfela produktów,

- średnioroczny wzrost EBITDA o 10%" - czytamy w komunikacie.

Przyjęta strategia zakłada między innymi realizację istotnej inwestycji związanej z modernizacją zakładu w Kętach. Rada nadzorcza zatwierdziła plan inwestycyjny "Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o." przedłożony przez zarząd spółki, podano także.

,,Zgodnie z przyjętym planem, realizacja inwestycji '[Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland Sp. z o.o.' będzie obejmować rozbudowę hali produkcyjnej i magazynowej, częściową przebudowę istniejącego zakładu, modernizację infrastruktury, a także zakup, instalację i uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych. Inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie wydajności i znaczną poprawę procesów technologicznych i operacyjnych. Rada nadzorcza dpółki wyraziła zgodę na realizację planu inwestycyjnego 'Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland Sp. z o.o.' jako planu strategicznego [...] oraz na poniesienie nakładów inwestycyjnych do kwoty 55 600 000,00 zł. Wydatki będą ponoszone głównie w latach 2019 i 2020, przy czym większość zostanie poniesiona w 2020 roku. Zarząd planuje zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2020 roku. Inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków własnych Grupy Kapitałowej Alumetal" - czytamy dalej.

Spółka nie przewiduje w okresie 2018 - 2022 innych wydatków przeznaczonych na duże projekty inwestycyjne.

W konsekwencji zaplanowania umiarkowanych nakładów inwestycyjnych na najbliższe lata, Grupa Kapitałowa Alumetal zdecydowała się na modyfikację swojej polityki dywidendowej podnosząc deklarowany poziom dywidendy z dotychczasowych 50% do minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz