Notowania

technologie
09.02.2016 08:24

ARP złożyła wniosek o upadłość układową Hawe Telekom

Podziel się
Dodaj komentarz

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, będącej spółką zależną Mediatela, z możliwością zawarcia układu, podał Mediatel.

"Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym (tj. 8 lutego 2016 roku), powziął informację o doręczeniu spółce pod firmą: Hawe Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom z możliwością zawarcia układu z dnia 23 grudnia 2015 r., złożonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (ARP) w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych" - czytamy w komunikacie.

Mediatel podał, że ARP wniósł na podstawie wniosku o zabezpieczenie majątku Hawe Telekom poprzez ustanowienie przez sąd zarządu przymusowego nad majątkiem tej spółki oraz o zatwierdzenie układu likwidacyjnego, którego zasadniczym założeniem byłaby sprzedaż przedsiębiorstwa Hawe Telekom w całości, w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych szczegółowo przez wierzycieli Hawe Telekom w toku postępowania upadłościowego.

"Ponadto zarząd emitenta informuje, że ARP przedstawił następujące wstępne propozycje układowe:

  1. propozycję, aby układ przewidywał pełne zaspokojenie wierzytelności objętych układem poprzez ich spłatę,
  1. propozycję, aby po zakończeniu postępowania upadłościowego prawo do władania i zarządzania majątkiem upadłego sprawowała inna niż upadły osoba wskazana w układzie,
  1. propozycję, aby wierzytelności objęte układem zostały zrestrukturyzowane poprzez rozłożenie ich spłaty na raty, z następującym harmonogramem spłat wierzytelności:

a. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

b. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

c. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

d. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu" - czytamy dalej w komunikacie.

Na początku lutego br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku Hawe Telekom poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego.

Pod koniec stycznia Hawe Telekom złożył w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (tzw. sanacja) mającego uchronić firmę przed upadłością.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz