Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Asseco Poland planuje emisję akcji i dalsze przejęcia

0
Podziel się

Zarząd Asseco Poland podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 5.433.174 akcji seria J.

Asseco Poland planuje emisję akcji i dalsze przejęcia
(Asseco/Materiały prasowe)
bEjawqJh

Zarząd Asseco Poland podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 5.433.174 akcji seria J.

na zdjęciu Adam Góral, główny udziałowiec i prezes zarządu spółki

Nowo emitowane akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki w ramach subskrypcji zamkniętej, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej. Dzień prawa poboru ustalono na 18 października 2010 roku.

bEjawqJj

Zgodnie ze statutem spółki podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest zdarzeniem powodującym automatyczne umorzenie akcji własnych w ilości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii J, w związku z czym w wyniku emisji wysokość kapitału zakładowego oraz liczba wyemitowanych akcji nie ulegną zmianie.

Dotychczasowym akcjonariuszom Asseco Poland za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii J. Do objęcia z pierwszeństwem jednej akcji serii J niezbędnych jest 14,2762 jednostkowych praw poboru.

_ Liczba akcji serii J przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru ustalona zostanie poprzez podzielenie liczby jednostkowych praw poboru akcji serii J objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę przez liczbę jednostkowych praw poboru uprawniających do objęcia jednej akcji serii J i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób ilorazu w dół do najbliższej liczby całkowitej _ - napisano w raporcie.

W komunikacie podano, że intencją zarządu Asseco Poland jest ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J przed dniem prawa poboru.

bEjawqJp

_ Środki pozyskane z emisji akcji serii J spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje podmiotów działających w branży IT na rynku krajowym lub rynkach zagranicznych. W pierwszej kolejności spółka planuje przeznaczyć środki z emisji oferowanych akcji na sfinansowanie ceny nabycia 49,19 proc. akcji spółki Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Or Yehuda, Izrael _ - napisano w raporcie.

_ W przypadku nie dojścia do skutku nabycia akcji w Formula Systems, zarząd zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji oferowanych akcji na kontynuację rozbudowy grupy Asseco na rynku europejskim i rynku krajowym _ - dodano.

bEjawqJq
bEjawqJK
giełda
wiadomości
KOMENTARZE
(0)