Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Balcerowicz: Należy wzmocnić nadzór finansowy

0
Podziel się

Były prezes NBP jest jednym z autorów raportu dla KE.

Balcerowicz: Należy wzmocnić nadzór finansowy
(PAP/Stach Leszczyński)
bDyOnaCZ

*Grupa międzynarodowych ekspertów przygotowała raport dla Komisji Europejskiej zawierający rekomendacje dotyczące wzmocnienia nadzoru finansowego na świecie. *

_ - Grupa nie koncentrowała się na sposobach zwalczania obecnego kryzysu, bo to już trwa. Koncentrowała się natomiast nad tym jak zmniejszyć ryzyko podobnie poważnego kryzysu w przyszłości _ - powiedział Leszek Balcerowicz, jeden z twórców raportu.

bDyOnaDb

Według raportu główną przyczyną obecnego kryzysu nie były wadliwe rozwiązania, regulujące działanie rynków finansowych, ale nieodpowiednie stosowanie się do nich.

_ - W raporcie się mocno podkreśla negatywny wkład błędów w polityce gospodarczej głównych krajów, na czele ze Stanami Zjednoczonymi _ - uzasadnia Balcerowicz.

Dlatego twórcy dokumentu proponują zmiany w regulacjach.

_ - Kładziemy w tym raporcie bardzo mocny nacisk na rozróżnienie dwóch typów regulacji. Regulacje makrooszczędnościowe, czyli odnoszące się do całego sektora w poszczególnych krajach czy też w skali międzynarodowej oraz regulacje które odnoszą się do pojedynczych instytucji finansowych _ - wyjaśnia Balcerowicz.

bDyOnaDh

_ - Jednym z mocnych zaleceń jest to aby zwiększyć rolę i poprawić jakość regulacji makrooszczędnościowych, tak aby zapobiegać narastaniu niebezpiecznej nierównowagi, która kończy się potem kryzysem finansowym _ - dodaje były prezes NBP.

bDyOnaDi

Jedną z proponowanych zmian jest objęcie funduszy hedgingowych obowiązkiem rejestracji i udzielania informacji nadzorcom finansowym. Twórcy proponują również utworzenie dwóch instytucji nadzorczych. Pierwszą byłaby Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego.

_ - Proponowane środki nadzorcze będą wynikały z charakteru ryzyka. To może być zacieśnienie polityki regulacyjnej. To może być zmiana polityki monetarnej, zmiana polityki fiskalnej _ - uzasadnia Balcerowicz.

_ - Nie proponujemy takiej struktury, która by przewidywała że jakiś organ na poziomie Unii Europejskiej mógłby narzucić poszczególnym krajom zmianę polityki gospodarczej gwałcąc zasadę pomocniczości. Idzie o aby na czas pojawiały się merytorycznie uzasadnione diagnozy, w tym wczesne ostrzeżenia, na tej podstawie żeby były formowane rekomendacje i żeby one docierały do odpowiednich instytucji _ - dodaje Balcerowicz.

Druga z proponowanych instytucji miałaby prowadzić nadzór w skali mikro. _ _

bDyOnaDj

_ - To co proponujemy to jest pewna zdecentralizowana sieć. Nazywamy ją Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego. Jego podstawą mają być nadzory krajowe _ - wyjaśnia Balcerowicz.

Jednocześnie eksperci oponują zmiany polityki w skali światowej. Uważają, że należałoby wzmocnić Forum Stabilności Finansowej. Ponadto eksperci uważają, że polityka gospodarcza największych krajów powinna być w części zależna od rekomendacji instytucji międzynarodowych.

- _ Idzie o to żeby te wielkie kraje, o znaczeniu globalnym w większym stopniu brały pod uwagę zalecenia merytorycznych organizacji międzynarodowych. W skali światowej do takich należy Międzynarodowy Fundusz Walutowy _ - wyjaśnia Balcerowicz.

bDyOnaDC
wiadomości
KOMENTARZE
(0)