Notowania

giełda
17.11.2017 08:41

Benefit Systems ma umowę ws. sprzedaży 33,94% akcji Fabryki Formy za 12 mln zł

Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, zawarł z Ireneuszem Sękiem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji, w ramach której Fit Invest 2 stycznia 2018 r. nabędzie prawo 33,94% akcji spółki Fabryka Formy za 12 mln zł, podał Benefit Systems.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zgodnie z umową, sprzedający oprócz ceny, o której mowa powyżej, będzie uprawniony do uzyskania od Fit Invest tzw. dodatkowych kwot, w łącznej wysokości nie wyższej niż 12 mln zl. Dodatkowe Kwoty wyniosą 0,5% wzrostu kapitalizacji emitenta w latach 2018-2022 powyżej kwoty 2,6 mld zł. Dodatkowe kwoty za dany rok zostaną wypłacone przez Fit Invest w gotówce, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, przy czym pierwsza płatność nastąpi do dnia 31 stycznia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Po zamknięciu transakcji emitent będzie posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie w związku zamknięciem transakcji ulegnie rozwiązaniu umowa inwestycyjna z 16 marca 2012 r. zawarta pomiędzy emitentem a sprzedającym, podano również.

"Podjęte działania inwestycyjne mają na celu długoterminowe zapewnienie emitentowi, a także użytkownikom kart sportowych oferowanych przez grupę kapitałową emitenta stabilnej bazy współpracujących z emitentem klubów fitness, a także zapewnienie rosnącej liczbie użytkowników kart sportowych odpowiedniej dostępności oferty najpopularniejszych zajęć, w tym przede wszystkim siłowni oraz zajęć fitness. Fabryka Formy należy grupy kapitałowej emitenta od roku 2012 i - wraz ze spółką zależną Fitness Za Rogiem Sp. z o.o. z siedzibą w Sierosławiu - prowadzi 23 kluby fitness o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2, działających na terenie całego kraju" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz