Notowania

finanse
15.06.2016 12:07

Best wyemituje do 300 tys. obligacji serii Q1 o wartości nom. do 30 mln zł

Podziel się
Dodaj komentarz

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 000 obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, która będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej, podała spółka.

"Ustalone zostały następujące parametry emisji obligacji:

- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30 000 000 złotych;

- obligacje nie będą zabezpieczone;

- obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji;

- obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku;

- odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż odsetki z pierwszego okresu odsetkowego rozpoczynającego się w czerwcu 2016 r. zostaną wypłacone w październiku 2016 r.

- obligacje zostaną wykupione w terminie 55 miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Best nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy.

"Wpływy netto z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na: finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową emitenta portfeli wierzytelności; lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej emitenta" - czytamy dalej.

Best podał, że wartość zobowiązań zaciągniętych przez spółkę na koniec marca 2016 roku wynosi 478 049 tys. zł.

"Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz