Notowania

finanse
25.11.2015 14:54

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty rocznej na 0,167% ostrożnościowej na 0,079%

Podziel się
Dodaj komentarz

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 2016 rok wnoszonej na rzecz BFG w wysokości 0,167%, zaś opłaty ostrożnościowej na 0,079% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, podał BFG. Banki zobowiązane są wnieść te opłaty do 31 marca 2016 r.

Stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania Rada BFG ustaliła na 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjy jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. W przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) BFG wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz