Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bogdanka podała wyniki. Zarobili mniej

0
Podziel się:

Zysk spółki był również niższy niż rok wcześniej.

Bogdanka podała wyniki. Zarobili mniej
(Bogdanka S.A.)
bEBWlhKJ

Zysk netto Bogdanki, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2014 roku 62,4 mln zł wobec 69,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto w pierwszym kwartale na poziomie 75,7 mln złotych.

Oczekiwania analityków co do zysku netto wahały się w przedziale 58 - 92,4 mln zł, a mediana wyniosła 80,1 mln zł. Zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 86 mln zł wobec 89,7 mln zł rok wcześniej i okazał się niższy od oczekiwań analityków na poziomie 97 mln zł.

EBITDA wyniosła 174,2 mln zł wobec 172,6 mln zł rok wcześniej, analitycy spodziewali się tymczasem 188 mln zł EBITDA. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 481,5 mln zł (wzrost o 12 procent rok do roku). Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 487 mln zł.

bEBWlhKL

W pierwszym kwartale 2014 r. Bogdanka poniosła koszty wg układu rodzajowego w wysokości 485,4 mln zł tj. o 6,57 procent wyższe niż w pierwszym kwartale 2013 r.

W raporcie podano, że na wzrost kosztów w I kwartale 2014 r. zasadniczy wpływ miał odnotowany wzrost kosztów usług obcych, świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia łącznie ze składkami obowiązkowymi i świadczeniami na rzecz pracowników) oraz amortyzacji.

Wartość usług obcych w trakcie I kwartału 2014 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2013 r. wzrosła z 105,5 mln zł do 117,2 mln zł (11,1 procent rok do roku).

W pierwszym kwartale 2014 roku Bogdanka osiągnęła wyższe o 27,1 procent przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej aniżeli w pierwszym kwartale 2013 r. W okresie pierwszego kwartału 2014 r. wyniosły one 169,6 mln zł wobec 133,4 mln zł rok wcześniej.

bEBWlhKR

Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszyły swoją wartość (w ujęciu bezwzględnym) w okresie trzech miesięcy 2014 roku o 23,6 procent (do minus 132,9 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.

W okresie pierwszego kwartału 2014 Bogdanka odnotowała ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 52,7 mln zł (spółka spłaciła 50 mln zł z zaciągniętych kredytów), podczas gdy rok wcześniej przepływy te wynosiły minus 5,8 mln zł.

Całkowity CAPEX grupy Bogdanka zrealizowany w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 116,28 mln zł, co oznacza, że grupa zrealizowała ok. 16,42 procent planu nakładów inwestycyjnych na rok 2014, które mają wynieść w całym roku 708,25 mln zł.

W pierwszym kwartale 2014 roku wydobycie węgla handlowego wzrosło o 10,2 proc. rdr i wyniosło 2,24 mln ton. Spółka sprzedała w I kw. 19,7 proc. węgla więcej rok do roku, sprzedaż wyniosła 2,23 mln ton.

bEBWlhKS

Zapasy węgla handlowego wyniosły na koniec pierwszego kwartału 229,3 tys. ton wobec 216,4 tys. ton na koniec grudnia 2013 roku i 190,9 tys. ton na koniec pierwszego kwartału 2013 roku.

bEBWlhLm
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)