Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dom Development chce wypłacić dywidendę w wysokości 3,25 zł na akcję

Dom Development chce wypłacić dywidendę w wysokości 3,25 zł na akcję

Fot. Dom Development

Dom Development wnioskuje o zmianę kwot zysku netto za 2015 rok przeznaczonych na dywidendę i kapitał zapasowy - podała spółka. Kwota rekomendowanej dywidendy na akcję pozostaje jednak na niezmienionym poziomie 3,25 zł.

"W związku z podjęciem w dniu 21 marca 2016 roku przez zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10 320 akcji serii U oraz 1 000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego,(...) zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany wniosku zarządu o podział zysku netto spółki za rok 2015. Zmiana dotyczy całkowitej kwoty części zysku netto spółki za rok 2015 rekomendowanej do wypłaty w postaci dywidendy oraz zmiany części zysku netto spółki, którą zarząd rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego spółki" -podaje Dom Development.

Kurs akcji Dom Development w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

"Zgodnie z uchwałą, zarząd spółki wnioskuje, aby część zysku netto spółki za rok 2015 w kwocie 80 543 424 zł, tj. 3,25 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto spółki za rok 2015 w kwocie 103 942,31 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy dalej.

Również bez zmian pozostaje dzień dywidendy ustalony na 22 czerwca 2016 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 6 lipca 2016 roku.

Pod koniec lutego spółka informowała, że zarząd Dom Development wnioskuje o przeznaczenie części zysku za 2015 r. w kwocie 80 506 634 zł, tj. 3,25 zł na akcję na wypłatę dywidendy, zaś kwotę 140 732,31 na powiększenie kapitału zapasowego spółki.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2015 r. spółka sprzedała 2 383 lokale wobec 1944 rok wcześniej.

dom
ISB
Czytaj także
Polecane galerie