Notowania

telekomunikacja
02.07.2015 08:39

Dywidenda MNI: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 10 mln zł

Na akcję przypadać będzie 0,12 zł dywidendy. Spółka złożyła do sądu wnioski o zapłatę wierzytelności przez cztery podmioty.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andrzej Hulimka/REPORTER)

Akcjonariusze MNI zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 10,04 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, co da wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. Spółka złożyła do sądu wnioski o zapłatę wierzytelności przez cztery podmioty.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przeznaczyć zysk netto spółki w 2014 rok w kwocie 2 608 000 zł na dywidendę. Na wypłatę dla akcjonariuszy trafi też część kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych w kwocie 7 429 245,68 zł.

Łączna kwota dywidendy wynosi 10 037 245 zł 68 gr i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2014, powiększoną o kwotę 7 429 245 zł 68 gr przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku spółki. Dywidendą zostają objęte 83 643 714 akcje spółki, tj. 84,53 akcji. Dywidenda wynosi 0,12 zł na jedną akcję. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 30 września 2015 r., termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 grudnia 2015 r., wynika również z uchwał.

"Dywidenda wypłacona będzie w formie rzeczowej w postaci akcji spółek publicznych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po uzyskaniu wszelkich zgód i zezwoleń odpowiednich organów" - czytamy dalej.

W marcu br. zarząd MNI podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania przeznaczenia na dywidendę 5,94 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję.

Notowania tygodniowe akcji MNI

MNI złożyło do sądu wnioski o zapłatę wierzytelności przez cztery podmioty

MNI złożyło do sądu wnioski o zawezwanie do próby ugodowej Janusza Skrzypkowskiego, CEE Equity Partners Ltd, Wojciecha Kamienieckiego i Rafała Andrzejewskiego, podała spółka.

"Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2015 roku spółka wszczęła postępowania sądowe o zapłatę wierzytelności przekraczające 10% kapitałów własnych" - czytamy w komunikacie.

Każdy z czterech wniosków zawiera zapis o zapłatę kwoty 69,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 11,2 mln zł od dnia 23 października 2014 roku do dnia zapłaty, oraz od kwoty 58 mln zł od dnia wniesienia przedmiotowego wniosku do dnia zapłaty, podano również.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: telekomunikacja, mni, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz