Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Enea wypłaci dywidendę. Ponad 109 mln zł

0
Podziel się:

Stanowi to 30 proc. zysku netto za 2010 rok, a pozostałe 255,07 mln zł na finansowanie inwestycji.

Enea wypłaci dywidendę. Ponad 109 mln zł
(Materiały prasowe)

_ Wniosek o odpis części zysku na pozostałe kapitały rezerwowe jest konsekwencją znacznych potrzeb rozwojowych grupy, na które w wariancie podstawowym, zgodnie ze +Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku+, zaplanowano do roku 2020 wydatkowanie środków na poziomie ok. 18,7 mld zł _ - napisano w uzasadnieniu rekomendacji zarządu co do podziału zysku.

_ Założono, że w latach 2011 - 2013 Enea będzie wydatkować środki pieniężne łącznie na poziomie ok. 1,75 mld zł (w tym inwestycje kapitałowe pieniężne). Stąd z punktu widzenia Enea istotne jest długofalowe budowanie portfela kapitałów własnych, aby w przyszłości móc podołać realizacji inwestycji. Oczywiście środki z zysku stanowić będą uzupełniające źródło finansowania nakładów inwestycyjnych, szczególnie w zakresie inwestycji związanych z rozwojem grupy, głównie inwestycji w nowe moce wytwórcze _ - dodano.

Spółka podała, że w latach 2011-13 chce dokapitalizować Elektrownię Kozienice wkładem pieniężnym w wysokości do ok. 430 mln zł w ramach realizacji budowy bloku o mocy 1.000 MW.

W tym samym okresie grupa chce dokapitalizować spółkę zależną Elektrownie Wodne kwotą do ok. 235 mln zł na sfinansowanie realizacji projektów farm wiatrowych o mocy 102 MW.

_ Zakup udziałów planowany jest na etapie uzyskania pozwoleń na budowę. Zakładamy, iż inwestycje realizowane będą również przy użyciu finansowania zewnętrznego, a wyżej wskazane środki pieniężne planowane na dokapitalizowanie będą m.in. stanowić zabezpieczenie wkładu własnego na budowę farm wiatrowych i ich przyłączanie do sieci _ - napisano.

Do około 380 mln zł Enea zamierza wydać w latach 2011-13 na inwestycje w OZE i kogenerację, a około 128 mln zł na projekty teleinformatyczne, w tym na oprogramowanie ERP i budowę zintegrowanego systemu obsługi klienta. Na modernizację oświetlenia drogowego spółka chce przeznaczyć ok. 20 mln zł.

Strategia grupy Enea zakłada, że do 2020 roku w wariancie bazowym wydanych zostanie ok. 18,7 mld zł, z czego ok. 39,4 proc. w wytwarzanie konwencjonalne, ok. 34,4 proc. w dystrybucję, a ok. 26,2 proc. w OZE i wytwarzanie w kogeneracji.

W obszarze wytwarzania konwencjonalnego głównym celem jest budowa do 2016 roku bloku opalanego węglem kamiennym o mocy ok. 1 000 MW w Świerżach Górnych, przy zakładanym średnim koszcie budowy 1 MW na poziomie 1,3 mln euro. Kontynuowana jest też modernizacja pozostałych bloków 200 i 500 MW w Elektrowni Kozienice. Spółka prowadzi również analizy w zakresie przygotowania budowy drugiego bloku ok. 1 000 MW w Kozienicach.

Spółka uzgodniła z URE, że na dystrybucję wyda w tym roku ponad 800 mln zł.

W ramach OZE do 2020 roku Enea chce osiągnąć 250-350 MW mocy w wietrze i 40-60 MW w biogazie. W tym roku grupa planuje nabyć elektrownie biogazowe o łącznej mocy 5 MWe.

W grudniu 2010 r. Enea uzyskała czasową wyłączność negocjacyjną i pierwszeństwo zakupu udziałów grupy spółek celowych będących właścicielem projektów farm wiatrowych o docelowej mocy zainstalowanej 214 MWe.

Enea może zwiększyć bazowy program inwestycyjny o dodatkowe inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne w kwocie ok. 1,3 mld euro.

_ Ponadto grupa nie wyklucza realizacji inwestycji związanej z budową elektrowni atomowej o mocy ok. 1 600 MW. W tym przypadku dodatkowe nakłady wynosić będą ok. 14,4 mld zł (9,4 mld zł do 2020 r.) _.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)