Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

0
Podziel się:

Idea Bank w ramach przygotowania sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy 2018 r. powziął wiedzę o konieczności ujęcia rezerw i odpisów w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy za II kwartał 2018 r., podał bank. Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego TaxCare. Mają charakter jednorazowy oraz stanowią 1,3% sumy bilansowej Grupy Idea Bank, która na koniec I kwartału wynosiła 23,8 mld zł, dodano.

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

"Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm. Pracujemy nad pierwszym na rynku kredytem on-line dla mikro firm będących nowymi klientami banku. Integrujemy ofertę bankową z usługami księgowymi. W najbliższym czasie uruchomimy w Gdańsku nowe Centrum Przedsiębiorczości Idea, z pełną paletą usług grupy oraz strefą pracy, spotkań i szkoleń dla małych firm. Finalizujemy również dostosowanie oferty on-line do sprofilowanych potrzeb klienta" - powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

Bank poinformował, że według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku jego skonsolidowany i jednostkowy wynik zostanie obciążony następującymi pozycjami:

1) odpisem z tytułu utraty wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack S.A., w wysokości około 46 mln zł,

2) rezerwą na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. w wysokości około 14 mln zł,

3) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości około 42 mln zł,

4) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu w wysokości około 72 mln zł.

Równocześnie bank informuje, że powziął informację o konieczności dokonania korekt obciążających kapitały własne na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym na dzień 31 grudnia 2017 roku szacowanych na kwotę odpowiednio około 145 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz około 164 mln zł na poziomie jednostkowym, w tym:

1) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych w wysokości około 94 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz w wysokości około 113 mln zł na poziomie jednostkowym,

2) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, w przypadku których zidentyfikowano opóźnienia w rejestracji wypowiedzenia umów w wysokości około 51 mln zł na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Ponadto Idea Bank pozyskał informację o zaistnieniu przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Tax Care S.A., w wyniku czego przeprowadzono test na utratę wartości firmy, który wykazał odpis aktualizujący w kwocie około 144 mln zł. Powyższa kwota będzie miała wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy za II kwartał 2018 roku.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

"Odpisy na 46 mln zł związane z należnościami od EasyDebt Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack,wynikają z braku zapłaty raty za portfele wierzytelności nabyte przez GetBack i dążenia GetBacku do redukcji zobowiązania funduszu wobec Idea Banku. Bank utworzył też rezerwę na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału banku w procesie oferowania obligacji GetBacku. Jej wysokość, tj. 14 mln zł, wynika z oceny dotychczas złożonych reklamacji klientów. Bank będzie monitorował adekwatność wysokości rezerwy. Z kolei rezerwy związane ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych (42 mln zł i 72 mln zł) są konsekwencją decyzji niektórych klientów o wcześniejszym zamknięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz wyższej od zakładanej szkodowości kredytów sprzedawanych z ubezpieczeniami" - wyjaśniono w komunikacie.

Natomiast odpis na utratę wartości firmy TaxCare w wysokości 144 mln zł wynika z przebiegu procesu restrukturyzacji tej spółki i zmiany jej profilu biznesowego, tj. zmniejszenia udziału pośrednictwa kredytowego w przychodach oraz pełnej koncentracji na usługach księgowych dla małych i średnich firm, podano także.

"Korekty dokonane przez bank oznaczają przejściowe zejście współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazanych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowanym 24 listopada 2017 r. Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, w takich przypadkach bank standardowo przygotowuje plan ochrony kapitału zatwierdzany przez KNF" - wskazano także.

Jednocześnie łączny wskaźnik kapitałowy i współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym przekracza wymagane poziomy określone w unijnym rozporządzeniu CRR.

Bank podaje, że suma bilansowa grupy wyniosła 23,8 mld zł na koniec marca. Zysk netto Grupy Idea Bank, bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG, wzrósł w I kwartale 2018 r. do poziomu 21,2 mln zł, co stanowi o 15% więcej w porównaniu do IV kwartału 2017 r.

Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy Idea Bank zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W I kw. 2018 wyniosła ona 2,3 mld, a w II kw. 2018 r. - 2,4 mld zł.

1 sierpnia Idea Bank poinformował, że zawarł z Getin Noble Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ewentualnego połączenia banków. 17 lipca bank otrzymał od swojego głównego akcjonariusza informację, że z uwagi na postępującą konsolidację polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne rozważa on opcje konsolidacyjne obejmujące Idea Bank, Getin Noble Bank i inne podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałowych, przypomniano także.

30 lipca zarząd Idea Banku został uzupełniony o Artura Kubińskiego i Rafała Grodzickiego.Artur Kubiński posiada ponad 18-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w instytucjach finansowych. Z kolei Rafał Grodzicki pracuje w instytucjach finansowych od 27 lat, podsumowano.

Sprawozdanie finansowe Grupy Idea Bank za I półrocze zostanie opublikowane 21 września.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)