Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ING i PKO BP ograniczyły spółce Kopex dostęp do limitów kredytowych

ING i PKO BP ograniczyły spółce Kopex dostęp do limitów kredytowych

Fot. Bartosz Wawryszuk

Kopex otrzymał z ING Banku Śląskiego i PKO Banku Polskiego pisma zawiadamiające o naruszeniu umów i zablokowaniu dostępu do limitów kredytowych.

Kopex otrzymał "Pismo z ING Bank Śląski S.A. datowane na dzień 25.02.2016 roku informujące o wystąpieniu przypadku naruszenia zawartej umowy kredytowej, polegającego na niewykonaniu zobowiązania dotyczącego obowiązku utrzymywania wskaźnika IBD/EBITDA na określonym poziomie, wskutek czego ING Bank Śląski S.A.: odmawia dokonania uruchomienia wszystkich z udostępnionych produktów w ramach dostępnego limitu kredytowego, odmawia realizacji złożonych, a nie zrealizowanych zleceń oraz odmawia realizacji nowych zleceń, obniża w całości ze skutkiem natychmiastowym kwotę dostępnego limitu kredytowego" - czytamy w komunikacie.

W piśmie od PKO BP bank także stwierdza niewykonanie zobowiązania do utrzymania poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA (zysk przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów amortyzacji). W związku z tym bank ograniczył kwotę postawionego do dyspozycji spółki limitu do kwoty jego aktualnego wykorzystania i tymczasowo wstrzymał możliwość dalszego wykorzystywania udostępnionych na podstawie umowy limitów, deklarując czasowe niepodejmowanie dalszych działań dotyczących ograniczeń co do wysokości i dostępności limitu. Jednocześnie wyraził warunkową deklarację nie podejmowania działań związanych z wypowiedzeniem umowy i działań windykacyjnych.

Kopex poinformował wczoraj, że na koniec 2015 roku wskaźnik długu netto do EBITDA grupy wynosił 6,8x, natomiast w kowenantach umów kredytowych zapisano wskaźnik 3x. Zarząd spółki wyraził zamiar obniżenia wskaźnika do 3,4-2,6x na koniec tego roku oraz zamiar prowadzenia rozmów z bankami na temat zmiany poziomu wskaźnika zapisanego w kowenantach.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

ing, pko, górnictwo, hutnictwo, kpx
ISB
Czytaj także
Polecane galerie
bhj54
89.229.218.* 2016-04-12 10:25
JESZCZE TO I TO NIEDŁUGO BEDZIEMY ŁYKAĆ PO 6 ZETA
fret
79.185.170.* 2016-02-28 23:29
A czy to przypadkiem nie jest zemsta baków za tzw. "podatek bankowy"???
Kopex-banki-rząd=ok.5 tyś. ludzi bez pracy - zmiany