Notowania

transport
11.07.2016 09:03

InPost zapłaci na rzecz Ruchu 4 mln złotych

W komunikacie czytamy, że w zamian za to, firma Ruch wycofa roszczenia wobec spółki InPost z tytułu pozwu sądowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Integer.pl)

InPost uzgodnił z Ruchem warunki ugody w sprawie rozwiązania umowy o współpracy z 31 października 2013 roku. Zgodnie z ustaleniami, InPost zapłaci 4 mln złotych na rzecz firmy Ruch, w zamian za wycofanie pozwu przeciwko spółce.

"Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, ugoda przewiduje zapłatę przez InPost S.A. kwoty 4 mln zł netto. Płatność ma nastąpić w ratach, z czego 2 mln zł netto mają zostać uiszczone do 31 lipca 2016 roku, natomiast reszta kwoty ma być spłacona w ośmiu równych ratach miesięcznych po 250 tys. zł netto płatnych do końca każdego miesiąca" - czytamy w komunikacie.

Spółka zarezerwowała na ten cel już 1,82 mln złotych, które zaklasyfikowała jako koszty usług obcych. Na wynik z działalności operacyjnej będzie wpływ kwota 2,18 mln złotych, a na wynik netto kwota 1,77 mln złotych.

W komunikacie czytamy, że w zamian za 4 mln złotych, firma Ruch wycofa roszczenia wobec spółki InPost z tytułu pozwu sądowego. Wycofane mają również zostać roszczenia nie objętego pozwem weksla in blanco, wystawionego celem zabezpieczenia wynagrodzenia z tytułu umowy współpracy, a opiewającego na kwotę 2,239 mln zł, a także inne ewentualne roszczenia Ruch S.A. względem emitenta związane z umową współpracy.

Ponadto ugoda obejmować będzie zrzeczenie się przez InPost roszczeń względem Ruchu szacowanych na kwotę około 28 mln zł, związanych z umową współpracy.

Pozew sądowy

W złożonym wcześniej pozwie firma ruch domagała się zapłaty 21 mln złotych wraz z odsetkami ustawowymi w razie uznania braku skuteczności rozwiązania umowy o współpracy z dnia 31 października 2013 roku.

Przedmiotem umowy było m.in. zlecenie przez emitenta spółce Ruch S.A. prowadzenia w imieniu i na rzecz emitenta działalności agencyjno-przedstawicielskiej, polegającej na wydawaniu odbiorcom awizowanych przesyłek listowych, w stosunku do której oświadczenie o jej rozwiązaniu emitent złożył spółce Ruch S.A. w dniu 6 lipca 2015 roku.

Alternatywnie firma domagała się 18,588 mln złotych wraz z odsetkami, w przypadku gdy umowa współpracy została skutecznie rozwiązana.

InPost został zobowiązany przez sąd do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 21 dni od dnia doręczenia. W ocenie spółki, pozew jest bezzasadny.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

Tagi: transport, logistyka, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
11-07-2016

aruzlepiej zapłacić 4 niż 18 , wychodzi , że to RUCH był w prawie , a nie ins...t :)

11-07-2016

klikerpłać i płacz kołtunie :) wreszcie ty płacisz , a nie tobie płacą :)

11-07-2016

MihuInpost ma farta. Duzo kasy mogl stracic...

Rozwiń komentarze (5)