Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż bez prezesa. Brakuje chętnych

0
Podziel się:

W przekazanej przez rzeczniczkę JSW Katarzynę Jabłońską-Bajer informacji spółka wskazała też, że w toku pozostaje postępowanie na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych.

Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż bez prezesa. Brakuje chętnych
(Beata Zawrzel/REPORTER)

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu bez wyłonienia kandydata - poinformowała spółka.

W przekazanej przez rzeczniczkę JSW Katarzynę Jabłońską-Bajer informacji spółka wskazała też, że w toku pozostaje postępowanie na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych.

Na początku września dotychczasowy prezes JSW Edward Szlęk złożył rezygnację z uwagi na stan zdrowia. Kilka dni później rezygnację złożył zastępca prezesa ds. ekonomicznych Robert Kozłowski.

Konkurs na prezesa i wiceprezesa JSW ds. finansowych ogłoszono 21 września (rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzone były we wtorek). Wobec wakatów na tych stanowiskach RN zapewniła ciągłość działania zarządu poprzez oddelegowanie do pełnienia funkcji prezesa przewodniczącego rady nadzorczej, będącego członkiem RN wskazanym przez MSP, Józefa Myrczka; w zarządzie pozostaje też trzech pełnoprawnych członków: ds. górniczych, pracowniczych oraz strategii.

W połowie października spółka informowała, że w konkursie na stanowisko prezesa zgłosiła się jedna osoba. Na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomicznych wpłynęło 10 zgłoszeń, ale dwa zostały odrzucone ze względów formalnych.

Trudna sytuacja sektora węgla w 2014 r. - zmniejszony popyt i obniżka cen - szczególnie dotknęła polskie przedsiębiorstwa tej branży, wśród nich JSW.

W związku z tą sytuacją na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację spółki pogorszyło na początku września żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD.

Podpisana w lipcu ub.r. umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom od 31 lipca br. w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. JSW nie wykupiła jednak we wskazanym terminie - do 22 września - obligacji posiadanych przez ING, tłumacząc to trwającymi rozmowami z obligatariuszami.

Negocjacje te zakończyły się zawarciem 25 września umowy o dalszej współpracy; obligatariusze zobowiązali się, że powstrzymają się od żądania wcześniejszego wykupu obligacji, zobowiązali się też m.in. do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania do 15 października 2015 r. listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW".

16 października zarząd JSW informował, że wciąż prowadzone są intensywne rozmowy z obligatariuszami w celu uzgodnienia i podpisania listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW. Brak podpisania i uzgodnienia tego dokumentu nie stanowił podstawy do wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy z 24 września; podstawą do tego będzie brak uzgodnień do 16 listopada.

Według wcześniejszych informacji rozmowy mają też dotyczyć uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 30 listopada br. Jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 grudnia 2015 r., JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy (dotąd ING wyraził zgodę na odroczenie terminu wymagalności roszczenia o zapłatę z tytułu wykupu obligacji).

24 września pełnomocnik rządu ds. górnictwa, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk sygnalizował w Sejmie, że powstający w JSW plan restrukturyzacyjny ma ustabilizować sytuację związaną z płynnością finansową spółki w okresie co najmniej trzech lat.

Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami oraz zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki w przyszłym roku. Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł.

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)