Notowania

górnictwo
25.11.2015 15:01

JSW zastawia swoją siedzibę, żeby uniknąć bankructwa

Rada Nadzorcza JSW zgodziła się na dodatkowe zabezpieczenia programu obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji miały być wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

Podziel się
Dodaj komentarz
(Beata Zawrzel/REPORTER)

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodziła się na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń programu emisji obligacji na 700 mln zł oraz 163,75 mln dolarów oraz na podjęcie innych czynności związanych z restrukturyzacją. Zabezpieczenia ustalono m.in. na nieruchomościach Ruchu Zofiówka.

Rada nadzorcza wyraziła zgodę na złożenie przez zarząd spółki oświadczeń o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach spółki. Wśród nich jest część przedsiębiorstwa "Ruch Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju, siedziba spółki oraz hotel "Różany Gaj" w Gdyni.

Zabezpieczenie emisji obligacji wzrośnie do kwoty 1,05 mld zł, stanowiącej 150 proc. wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę w polskich złotych oraz do kwoty 245,63 mln dolarów, stanowiącej 150 proc. wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę w dolarach amerykańskich.

"Oświadczenia zostaną złożone przez spółkę na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. jako administratora hipotek" - czytamy w komunikacie spółki.

Na podpisanie umowy pozytywnie zareagowała giełda. Kurs akcji JSW idzie w górę o ponad 1 procent.

Notowania tygodniowe akcji JSW

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę także na zawarcie umów zastawów rejestrowych z PKO BP jako administratorem zastawów na zbiorze rzeczy ruchomych, składających się na ZORG Zofiówka, przewidującej zabezpieczenia w wysokości 1,05 mld zł oraz 245,63 mln dolarów, oraz sposoby zaspokojenia zastawnika w postaci przejęcia ruchomości przez zastawnika na własność, sprzedaży w przetargu publicznym, oddania przedsiębiorstwa spółki w dzierżawę lub przejęcia przedsiębiorstwa spółki w zarząd.

Odnośnie akcji w Spółce Energetycznej Jastrzębie, Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria", Polski Koks oraz JSW Koks, porozumienie również przewiduje takie same jak wyżej kwoty zabezpieczenia oraz przejęcie zastawionych akcji na własność, jako sposób zaspokojenia zastawnika, możliwość wykonywania przez zastawnika w określonych okolicznościach prawa głosu z akcji oraz udzielenie zastawnikowi pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z akcji.

Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na oddanie przez zarząd na NWZ akcjonariuszy Polskiego Koksu głosu za uchwałą, wyrażającą zgodę na ustanowienie przez Polski Koks na rzecz PKO BP hipotek na nieruchomości składającej się na siedzibę Polskiego Koksu, do kwot 1,05 mld zł oraz 245,63 mln dolarów na zabezpieczenie wierzytelności z obligacji.

Pod koniec lipca 2014 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JWS) zawarła z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD.

W sierpniu ub.r. JSW podała, że wyemitowała 70 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł oraz 16,37 tys. obligacji o łącznej wartości 163,75 mln USD. Środki pozyskane z emisji obligacji wykorzystane zostały na sfinansowanie nabycia od Kompanii Węglowej Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice", zatrudniającej ponad 5 tys. pracowników.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Tagi: górnictwo, jsw, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz