Notowania

finanse
25.11.2015 09:33

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC liczy na przekroczenie prognoz jednost. zysku w br.

Podziel się
Dodaj komentarz

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC dostrzega duże szanse na przekroczenie prognozy jednostkowego zysku netto w 2015 r. w wysokości ok. 250-350 tys., gdyż prognoza została już osiągnięta po trzech kwartałach br. Spółka podtrzymuje też prognozy jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 5,5-6 mln zł w 2015 r. i plany regularnego dzielenia się zyskami z akcjonariuszami, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński.

"Bardzo dobre wyniki finansowe za III kw. 2015 r. potwierdzają naszą silną pozycję na rynku windykacji sektora przedsiębiorstw, którą planujemy umacniać poprzez rozwój sieci sprzedaży stacjonarnej i mobilnej. W zeszłym kwartale dążyliśmy do otworzenia nowego biura sprzedaży w Katowicach, zwiększenia liczby ofert sprzedaży wierzytelności umieszczonych na internetowej giełdzie wierzytelności www.giełda-dlugow.net oraz nawiązania współpracy z wyspecjalizowanymi firmami windykacyjnymi, m.in z Euleo w zakresie odzyskiwania wierzytelności publikowanych na portalu. Ponadto w celu budowania przewagi rynkowej, w połowie września do naszej oferty wprowadziliśmy nowe produkty: mikrofaktoring oraz usługi odszkodowawcze za szkody osobowe i rzeczowe" - powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie.

Prognoza jednostkowego zysku netto na 2015 r. w wysokości ok. 250-350 tys., została już osiągnięta po trzech kwartałach 2015 r.

"W związku z uzyskanymi wynikami finansowymi, podtrzymujemy ogłoszone prognozy na 2015 r., tj. jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 5,5-6 mln zł. Przewidujemy, że zysk netto na koniec 2015 r. przekroczy założoną prognozę, a także potwierdzamy plany związane z dalszą poprawą wyników finansowych i regularnym dzieleniem się zyskiem z akcjonariuszami w postaci dywidendy" - powiedział prezes.

W III kw. grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości ok. 129,8 tys. zł, w stosunku do 62,9 tys. zł straty netto rok wcześniej. Jednostkowy zysk netto spółki wyniósł 92,8 tys. zł, w porównaniu do 16,8 tys zł straty netto w III kw. 2014 r.

Skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 409,6 tys zł w porównaniu z 52,1 tys. zł straty netto rok wcześniej, zaś jednostkowy zysk netto po trzech kwartałach br. roku wyniósł 318,7 tys. zł wobec 11,3 tys. zł zysku netto rok wcześniej.

Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły w III kw. blisko 1,36 mln zł, podczas gdy jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki w tym okresie wyniosły ok. 1,33 mln zł. Zarówno skonsolidowane, jak i jednostkowe przychody ze sprzedaży wzrosły o ok. 33% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach br. wyniosły ok. 3,97 mln zł i wzrosły o 27% r/r, podczas gdy jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 3,89 mln zł i wzrosły o 25% r/r. Wzrost wartości przychodów ze sprzedaży wynikał z realizacji strategii pozyskiwania coraz większej liczby zleceń inkasa windykacyjnego o najwyższym poziomie ściągalności oraz maksymalizacji zysku na każdym zleceniu, w tym na dodatkowych usługach prawnych.

W tym okresie spółka pozyskała zlecenia o wartości blisko 7 mln złotych i przeprowadziła 9 szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania wierzytelnościami. Spółka zależna Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. wykonała usługi prawne dla 30 podmiotów spoza grupy, a SME Solutions sp. z o.o., pośredniczyła w zakupie wierzytelności gospodarczych o wartości ok. 1 mln zł dla partnera spoza grupy.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w III kw. 2015 r. wyniósł ok. 163,3 tys. zł wobec ok. 56,3 tys. zł straty rok wcześniej. Jednostkowy zysk z działalności operacyjnej sięgnął ok. 124 tys. zł w porównaniu do ok. 11,5 tys. zł straty rok wcześniej. Dynamika wzrostu wartości przychodów była większa niż dynamika wzrostu ponoszonych kosztów operacyjnych.

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC jest notowana na NewConnect. Od 20 lat specjalizuje się szczególnie w obsłudze wierzytelności dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz