Notowania

Przejdź na
finanse
16.05.2017 17:24

KNF nałożyła karę wysokości 85 tys. zł na Opera TFI

Podziel się
Dodaj komentarz

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych karę pieniężną w wysokości 85 tys. zł za naruszenie przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. m.in. art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wcześniej KNF uchyliła swoją decyzję z 4 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia na Opera TFI kary pieniężnej w wysokości 100 tys. zł.

Komisja wskazała, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z 4 listopada 2014 r. jest związane wyłącznie z koniecznością uwzględniania nowych okoliczności faktycznych, w szczególności przywrócenia stanu zgodnego z prawem i nie zmienia faktu stwierdzenia naruszenia art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 9 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia.

Według KNF, podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez powyższy podmiot wskazanych przepisów prawa, ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz